ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ارزش کالای صادراتی در گمرک چیست؟

0

هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمت های صادراتی در اختیار گمرک، بانک و سایر سازمان ها قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود، صرف نظر ازقیمت که طبق قرارداد برای آن تعیین شده یا بطور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج، دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمت های صادراتی در اختیار گمرک، بانک و سایر سازمان ها قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش صادرکنندگان به این قیمت ها دسترسی دارند و الزاما اظهار نامه های صادراتی نیز باید با همین ارزش ها تقویم گردد.

این نحوه قیمت گذاری کالای صادراتی و الزام کلیه صادر کنندگان به رعایت آن برای این است که اولا صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت صادراتی کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد، قطعا برای یک نوع کالا قیمت های مختلف به گمرک اظهار می گردد و با این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی، اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ کدام از این منظورها درست بر آورده نخواهد شد.

منبع : http://iscanews.ir/news/901095

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی