ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تامین مالی به روش فاینانس پروژه:

0

فاینانس پروژه نوعی تامین منابع مالی به اتکای محصولات تولیدی مورد انتظار پروژه است که می‌تواند از طریق درآمد حاصل از فروش محصولات یا دارایی‌های سرمایه‌ای یک طرح انجام شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، به عبارت دیگر فاینانس پروژه به معنای جمع آوری وجوه برای تامین منابع یک پروژه سرمایه گذاری با سرمایه قابل تفکیک (از نظر اقتصادی) است. در این روش، تامین کنندگان وجوه اصولا به جریان نقدی درآمدی پروژه به عنوان ایفا کننده نقش منبع نقدی برای تادیه یا پس دهی وام ها پرداختی، سود حاصل مورد انتظار و سود تعلق گرفته به سهم سرمایه گذاری شده خود در پروژه می نگرند.

در واقع،  وام دهنده پس از بررسی جریان نقدی درآمدی پروژه (به عنوان منبع اصلی بازپرداخت وام) و پذیرفتن دارایی های آن به عنوان وثیقه نسبت به تامین منابع برای پروژه مورد نظر اقدام می کند.

فاینانس پروژه، یک روش طراحی شده برای تامین کردن منابع یک بنگاه اقتصادی (یک شرکت واسطه یا یک شرکت پروژه ای) است. بنگاه مزبور، توسط ضامن یا ضامن های آن با استفاده از سهم مشارکت خود در تامین منابع مورد نیاز (که اصطلاحا بدهی پایه نامیده می شود)، تاسیس می شود.

منبع : http://www.ibena.ir/news/81031

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی