ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اگر فکری نکنیم سیل نقدینگی بازار ارز را متلاطم می‌کند:

0
علیرضا بیگی در گفت‌وگو با دانشجو:
نماینده مردم تبریز گفت: تا زمانی که برای به‌کارگیری سرمایه مردم جایی تعریف نکنیم این سرمایه به سیلی تبدیل خواهد شد که تنها جایی که می‌تواند آن را آرام کند بازار ارز خواهد بود.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی