ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مهمترین چالش ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور:

0

اقتصاد ایران: مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری درآخرین گزارش منتشره خود درخصوص ۱۰۰چالش بزرگ کشور؛مشکلات صندوق های بازنشستگی به ویژه سازمان تامین اجتماعی را ازمهمترین مشکلات موجوددرساختاراقتصادی واجتماعی کشوراعلام نموده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، فرهاد خادمی پیشکسوت رسانه در یادداشتی تحت عنوان “مهمترین چالش ساختاری کشور” آورده  است :سازمان تامین اجتماعی بعنوان یکی ازمهمترین ارکان بیمه ای نظام تامین اجتماعی کشور این روزها بابحران های مالی شدیدی روبرو شده است .مهمترین عامل ایجاداین بحران مالی عدم ایفای تعهدات مالی دولت به این سازمان است که میزان بدهی دولت را تاسقف ۱۴۰هزارمیلیارد تومان بالابرده است.

منشاءایجادبدهی دولت
شاید پرسیده شود دولت رقم ۱۴۰هزارمیلیاردتومان را بابت چه مواردی به سازمان تامین اجتماعی بدهکارشده است ؟ بایدبگوییم متاسفانه تاکنون این موضوع بصورت دقیق برای افکارعمومی روشنگری نشده است وموارد مربوط به ایجادبدهی هاهمچنان درهاله ای ازابهام مانده است که دراین فرصت لازم است این موارد باجزییات بیان شود.منشا بدهی های دولت های پس ازانقلاب اسلامی تاکنون را می توان درموارد ذیل برشمرد:

۱-سه درصدحق بیمه سهم دولت.

۲-حق معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرما(حداکثرتاپنج نفر)

۳-۲۳درصدحق بیمه سربازی وحق حضورداوطلبانه درجبهه ها

۴-حق بیمه موضوع ماده ۷قانون ساختاررفاه وتامین اجتماعی(ارزش حال)

۵-همسان سازی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی (بند۳۹قانون بودجه سال ۱۳۸۸کشور)

باتوجه به موارد فوق باید بگوییم که قوانین تحمیلی به سازمان که دولت متعهد به پرداخت هزینه مالی آن ها بوده است وافزایش جمعیت بیمه شدگان ازمهمترین دلایلی بوده است که درروندصعودی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نقشی اساسی داشته است.

۸برابرشدن بدهی های دولت!

یکی دیگر ازدلایل رشد بدهی های دولت را می توان عدم پرداخت به موقع بدهی ها؛نامتوازن بودن پرداخت هاوناکافی بودن مبالغ پرداختی به سازمان عنوان کرد؛ که همه این عوامل پس ازانباشت سنواتی رقم ۱۴۰هزازمیلیاردتومان را باعث شده است ؛که پیش بینی می شود با این نابسامانی ونوسانات درپرداختی های دولت به سازمان ؛میزان بدهی دولت تاسال ۱۴۰۰ازمرز۶۶۰میلیاردتومان نیزبگذرد وبه تعبیردیگرطی ۴سال آینده میزان بدهی دولت ۸برابرمیزان فعلی خواهدشد!

باتوجه به اینکه بودجه سال ۱۳۹۷کشوردرمجلس درحال رسیدگی است لذا می طلبد نمایندگان محترم مجلس به این نکته واقف شوندوفارغ ازمسائل سیاسی وجناحی دریک اقدام کارشناسی؛ تمهیداتی عقلایی برای بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی بیاندیشند.

نمایندگان محترم نباید ازیاد ببرند که درماده۳۹برنامه سوم توسعه ؛درماده۹۶برنامه چهارم ودرماده۲۶برنامه پنجم ؛عملا دولت ملزم ومتعهدشده است که نسبت به پرداخت بدهی ها؛اتخاذتدابیرلازم برای بازپرداخت هاواصلاح  ساختارصندوق های بازنشستگی را بعمل آورد که متاسفانه هیچکدام ازاین موارد تکلیفی وقانونی محقق نشده است که امروزشاهدبحران های شدید درحد انفجاردراین صندوق ها راهستیم.

نمایندگان مردم دربهارستان باید بدانند عدم پرداخت اصولی وبه موقع بدهی های دولت علاوه برورشکستگی سازمان تامین اجتماعی باعث خواهدشد که این سازمان دچارضررهای معنوی واقتصادی دیگری شود که مهمترین آن ها عبارتند از:

-ازبین رفتن ذخایر بین النسلی سازمان تامین اجتماعی

-خالی شدن خزانه سازمان وعدم توانایی درانجام تعهدات قانونی اش

-ازبین بردن ساماندهی پرتفوی بورسی وسرمایه گذاری سازمان

لذالازم است که بااین تفاصیل هم دولت وهم وکلای مردم طرحی نودراندازندکه دراین روزهای پایانی سال سازمان تامین اجتماعی بیش ازاین متضرر نشده وبتوانددرقبال عائله ۴۱میلیونی خود پاسخگو باشد.

منبع : http://econews.com/fa/content/1069414

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی