ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ثبت الکترونیکی شکایت کارگران در ۵ استان از دهه فجر:

0

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه آیین نامه جداسازی مشاغل دائم از موقت تا پایان سال تهیه می شود گفت:همزمان با دهه فجر سامانه ثبت قرارداد و شکایت در ۵ استان و تا یک ماه آینده به صورت کشوری انجام می شود.

اسماعیلی ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه روابط کار و ثبت قرارداد گفت: در ذیل سامانه روابط کار یک سامانه ثبت قرارداد وجود دارد که می تواند مطالبه اصلی کارگران که امنیت شغلی است را پاسخگو باشد.

وی ادامه داد:این سامانه از این جهت پاسخگوی مطالبه کارگران است که بحث حذف قراردادهای سفید امضا را در دستور کار دارد. سامانه ثبت قرار داد و ثبت شکایت در حال گذراندن دوران پایلوت خود است. فعلاً در استان تهران این طرح در حال انجام است و همزمان با دهه فجر سامانه ثبت قرارداد و شکایت در ۵ استان و حداکثر تا ظرف یک ماه آینده به صورت کشوری انجام می شود.

ظریفی آزاد گفت:سامانه ثبت شکایت در حال حاضر در اداره جنوب غرب تهران برای کارگران فعال است و آنها می توانند به جای دادخواست دستی در سیستم شکایت خود را مطرح کنند.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون افزود: شورای عالی کار کمیته ای را تحت عنوان کمیته روابط کار راه اندازی کرده است که مسئولیت پیگیری تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را بر عهده دارد. با تدوین این آیین نامه عناوین مشاغل مستمر و دائم از موقت جدا می شود. هدفگذاری ما این است که تا پایان سال آیین نامه نوشته شود.

ظریفی آزاد اظهار  داشت: پس از اینکه پیش نویس این آیین نامه تهیه و در شورای عالی کار بررسی و تصویب شود از سوی وزارت کار به هئیت وزیران ارسال می شود و در صورت تصویب هئیت وزیران می تواند به عنوان قانون اجرایی شود.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/03/1635274

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی