ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

شرط یکسان سازی حقوق بازنشستگان! :

0
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون برنامه ششم توسعه سال دوم بر یکسان سازی حقوق بازنشستگان تاکید دارد.
تیتر۲۰ – سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص یکسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: قانون برنامه ششم توسعه سال دوم بر یکسان سازی حقوق بازنشستگان تاکید دارد.

 وی در ادامه افزود: دولت برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به دنبال تامین منابع است تا در این راستا قانون به درستی اجرا شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه کارگران روزمزد گفت: در قانون کار آمده است چنانچه بین کارفرما و کارگر رابطه حقوقی برقرار باشد، کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر روزمزد است.
نوربخش در پایان تصریح کرد: هر کارفرمایی که تابع قانون نباشد تخلف کرده و با آن بر اساس قانون برخورد خواهد شد./باشگاه خبرنگاران
منبع : http://titre20.ir/fa/news/13698

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی