ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

خداحافظی با روند نزولی:

0

نرخ تورم به ۷,۴ درصد رسید:
خداحافظی با روند نزولی.

وقایع‌اتفاقیه: سیر تورم صعودی شده؛ در خرداد هم ۰,۳ درصد رشد کرد تا روندی که از نخستین ماه سال ۹۶ شروع کرده بود را ادامه دهد. در سه ماه گذشته و پس از آنکه تورم پس از ۲۶ سال، نرخی تک‌رقمی را ثبت کرد و بنابر گزارش مرکز آمار ۶,۸ درصدی شد، این نرخ روندی رو به رشد در پیش گرفت و آهسته‌آهسته رشد کرد و خود را به بالای هفت درصد رساند. آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از این است که نرخ تورم خرداد با ۰,۳ درصد افزایش به ۷,۴ درصد رسیده. این درحالی است که تورم نقطه به نقطه این ماه، ۰,۲ درصد کاهش یافته. بر‌اساس اطلاعات مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰-۱۳۹۰) در خرداد سال ۱۳۹۶، عدد ۲۴۵,۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل، ۰,۳ درصد افزایش داشته و به‌این‌ترتیب با روند نزولی‌ای که در سال گذشته تجربه کرده بود، خداحافظی کرده است.
شاخص کل (بر مبنای۱۰۰-۱۳۹۰) در خرداد سال ۱۳۹۶، عدد ۲۴۵,۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل، ۰,۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹,۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹,۶ درصد)، ۰,۲ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷,۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ۱۳۹۶ (۷,۱ درصد)، ۰,۳ واحد درصد افزایش یافته است.
در گزارش مرکز آمار از تورم خرداد اعلام شده است که شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۹,۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰,۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵,۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰,۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (۹,۵ درصد)، ۰,۹ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۷,۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰,۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵,۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰,۵ درصد است.
همچنین، شاخص گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» در خرداد ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۶,۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰,۴ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶,۹ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶,۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (۶,۲ درصد)، تغییری نداشته است.
تورم روستایی ۸,۵ درصد شد
در آخرین ماه بهار، تورم روستایی، تورم شهری را پشت سر گذاشت و بر‌اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی در خرداد امسال به ۸,۵ درصد رسید که در مقایسه به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت امسال، ۰,۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ این درحالی است که نرخ تورم شهری در این ماه ۷,۴ درصد برآورد شده است.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خرداد سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. بر این اساس، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰-۱۳۹۰) در خرداد سال ۱۳۹۶ عدد ۲۵۹,۷ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰,۵ درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۱۰,۵ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۱,۸ درصد)، ۱,۳ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۸,۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (۸,۱ درصد)، ۰,۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در این گزارش آمده است که شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۲,۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۱,۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴,۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰,۳ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (۹,۴ درصد)، ۰,۹ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۸۸,۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱,۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵,۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰,۳ درصد است.
همچنین، شاخص گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» درخرداد ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۸,۱ رسید که ۰,۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷,۲ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷,۱ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (۷,۱ درصد)، تغییری نداشته است.
لینک کوتاه: http://vaghayedaily.ir/fa/News/75820

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی