ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

بانک مرکزی ضوابط انتقال کارت به کارت را اعلام کرد:

0

بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای شرایط ” انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت ” را به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز ابلاغ کرد.
بانک مرکزی ضوابط انتقال کارت به کارت را اعلام کردبه گزارش خبرگزاری صداو سیما ، بانک مرکزی در ابلاغیه ای ضوابط و شرایط ارائه خدمت ” انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت ” را به تمامی بانک ها و موسسات مالی مجاز ابلاغ کرد که نشان از ورود نسل جدیدی از فعالان به حوزه پرداخت دارد.
بانک مرکزی ابلاغیهای را با امضای ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز ابلاغ کرد که در آن ضوابط و شرایط ارائه خدمت ” انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت” تعیین شده است.

* متن ابلاغیه بانک مرکزی به تمامی بانکها و مؤسسات مجاز در خصوص ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت
بانک مرکزی باهدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زمینه برای گسترش نظام مند فناوریهای مالی در نظام بانکی، با همکاری عوامل ذیربط اقدام به بررسی و تعیین ضوابط و شرایط ارائه خدمت (انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت) کرد.
معرفی این خدمت که می تواند از طریق پرداخت سازان نیز در قالبهایی نظیر پیامک برنامکهای همراه به مردم ارائه شود، گامی مهم برای ایجاد بستر بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوریهای مالی در کشور است.
ارائه این خدمت، مستلزم رعایت الزامات تعیین شده در سند ( الزامات خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت) از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری است.
شرایط و ضوابط ارائه آن خدمت به شرح زیر است:
۱٫ انتقال کارت به کارت دو جانبه ازجانب برنامکهای بانکها و یا مؤسسات اعتباری یا پرداخت سازان طرف قرارداد با آنها، از تاریخ این نامه با رعایت الزامات پیش گفته امکانپذیر است.
۲٫ بانک یا موسسه اعتباری می تواند با پذیرش تمامی مسئولیتهای مترتب به ارائه خدمت مزبور، عملیات آغاز و تجمیع تراکنشهای مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقی تحت عنوان پرداخت ساز برون سپاری کند البته این برون سپاری نافی هیچکدام از وظایف قانونی و مقرراتی بانک و یا موسسه اعتباری نبوده و مسئولیت رعایت تمامی دستورالعملها و استاندارد مرتبط بر عهده بانک یا موسسه اعتباری است.
۳٫ ارائه خدمات فوق از طریق برنامه های مختلف و متعدد، با رعایت شروط و ضوابط پیش گفت، از سوی بانک یا موسسه اعتباری امکانپذیر است.
۴٫ در صورت تجمیع خدمات چند بانک، برنامک پرداخت ساز باید امکان انتخاب بانک یا موسسه اعتباری ارائه دهنده خدمات را برای مشتری فراهم کند.
۵٫ برنامک پرداخت ساز نمی تواند به صورت خودکار، بانک ارائه دهنده خدمت را انتخاب کند و این انتخاب باید از سوی مشتری انجام شود.
۶٫ پس از دریافت درخواست از سوی برنامک پرداخت ساز، تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک یا موسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت و با زیرساختهای آن صورت پذیرد.
۷٫ ارائه این خدمت و هرگونه خدمت دیگری که منجر به انتقال وجه بین بانکی شود، باید به طور انحصاری از طریق زیرساختهای ملی پرداخت و تسویه موجود صورت گیرد.

* از آنجایی که امکان انتقال وجه بدون حضور کارت از طریق اینترنت و در محیط “اینترنت بانکها” سالهاست امکان پذیر است بنابر این آنچه در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، فراهم کردن امکان انتقال وجه با ابزارهایی مانند اپلیکیشنهای موبایلی است.
بانک مرکزی تا کنون جرائم سختگیرانه ای را برای شرکتهای پی اس پی برای برقراری سرویس انتقال وجه اعمال می کرد. از همین رو، شرکتهایی که بستر چنین خدماتی را تحت عنوان سرویسهایی مانند تله پرداز، تله کارت و… فراهم کرده بودند از تبلیغ و معرفی آن پرهیز داشتند.
منبع : http://www.iribnews.ir/fa/news/1684386

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی