ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

امنیت ملی ایران گروگان بانکها شده است:

0

ضرورت خارج کردن دارای سمی از بانکها درمسیر کفایت سرمایه:

امنیت ملی ایران گروگان بانکها شده است.

ساعت ۲۴- در حالی که گره بانکهای ایرانی هروز کورت و ناگشودنی تر می شود اینک کار به هشدار امنیتی رسیده است.

این هشدار در تازه ترین شماره امنیت اقتصاد ی که از سوی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقصاد آمده است که آن را می خوانید:
یکی از شاخص‌های مهم ثبات مالی بانک‌ها کفایت سرمایه است ، اما قضاوت بر اساس آن تنها می‌تواند با در نظر گرفتن اجزای تشکیل دهنده آن و نحوه حسابداری وقایع مالی درست باشد. نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در وضعیت مناسبی نیست و اگر صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد حسابداری بین‌المللی گزارش شوند ، حتی امکان منفی شدن نسبت کفایت سرمایه برای برخی از بانک‌ها وجود دارد .
مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفت‌های قابل برخورد بوده ولی بانک‌ مرکزی ایران کماکان بر اساس استاندارد کمیته بال یک عمل می‌کند و در طول سال‌های گذشته این آیین‌نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است .

هر چند در سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی الزاماتی را در خصوص ارایه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد بین‌المللی IFRS ابلاغ کرد و برخی از بانک‌ها نیز موفق به اجرای آن شدند .

آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد این نسبت با نوسانهای زیادی مواجه بوده است و از بین ۲۰ بانک بررسی شده  در این گزارش ، تنها ۸ بانک در سال ۱۳۹۴ نسبت کفایت سرمایه بال یک را رعایت کرده‌اند . همچنین اگر صورت‌های مالی بانک‌های کشور بر اساس استاندارد حسابداری  IFRS تهیه شوند ، نسبت کفایت سرمایه کمتر از مقدار فعلی خواهد شد و این وضعیت ، تهدید جدی برای امنیت اقتصادی ودر  مرحله بعدی امنیت ملی کشور به شمار می‌آید . با توجه به وضعیت فعلی کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران ، حرکت به سمت مقررات جدید در این زمینه و ایجاد زیر ساختهای لازم بسیار ضروری است .

به گزارش ساعت ۲۴، اگر مقررات کفایت سرمایه بر اساس یک جلوتر از آن یعنی بال ۲ و ۳ ، تنظیم گردد نیازمند پیش نیازهای قانونی و ایجاد برخی نهادهای مالی مانند موسسه‌های اعتبار سنجی است . در راستای بهبود وضعیت کفایت سرمایه وکنترل تعمیق بحران سرمایه در سیستم بانکی کشور، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شوند :
۱-  ایجاد تغییرات در نحوه استاندارد حسابداری بانک‌ها برای خارج کرن دارایی‌های سمی از ترازنامه و مقابله با ایجاد سودهای کاغذی و غیر واقعی
۲-  تقسیم بندی بانک‌ها بر اساس وضعیت سرمایه و نقدینگی کافی بانک‌ها
۳-  تعیین برنامه جامع برای تغییر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها
۴-  به کارگیری سیستم های اعتبار سنجی مشتریان در شبکه بانکی
۵-  پیگیری اصلاح نظام بانکی کشور به صورت جدی

منبع : http://www.saat24.com/news/267844

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی