ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

طرح کارورزی تنش آفرین است:

0

یک فعال صنفی کارگری:

طرح کارورزی تنش آفرین است/ دولت حق کاورزان را ضایع نکند .

یک فعال صنفی کارگری می‌گوید طرح کارورزی دولت دوازدهم (کاج) هیچ نزدیکی و فصل مشترکی با فصل پنجم قانون کار در خصوص حقوق کارورزان ندارد چرا که در فصل پنجم قانون کار تاکید شده است که کارورز از روز اول مشمول مصوبات شورای عالی کار می‌شود.

«ناصر چمنی» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: علی رغم اینکه دولت دوازدهم قصد دارد تا از رهگذر طرح کارورزی اشتغالزایی کند اما باید گفت  که این طرح  نمی تواند به ایجاد مشاغل پایدار کمکی بکند و حتی حقوق اولیه کارورزان را که در فصل پنجم قانون کار به آن پرداخته شده است به صورت گسترده تضییع می‌کند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با  تاکید بر اینکه طرح کارورزی هیچ فصل مشترک و نزدیکی با فصل پنجم قانون کار که به موضوع آموزش کارگران مربوط می‌شود، ندارد، تصریح کرد: در فصل پنجم قانون کار تاکید شده است که کار کارورز از روز اول مشمول مصوبات شورای عالی کار می‌شود از این رو حقوق ابتدایی وی محفوظ است.

در طرح کارورزی دولت دوازدهم که با انتقاد گسترده کنشگران صنفی کارگری و  کارشناسان حقوق کار قرار گرفته است  هر کارورز به مدت ۲ سال با یک سوم حداقل دستمزد در کارگاه‌های تحت شمول این طرح مشغول به کار می شود. در این ۲ سال کارفرما از پرداخت حق بیمه کارورز معاف می‌شود.

یک از مواردی که در روزهای گذشته برشدت انتقادات کارگران نسبت به این طرح افزوده ، حضور نداشتن گروه کارگری در مذاکرات مربوط به تدوین این طرح بوده است.

چمنی در این رابطه با اشاره به فصل هفتم قانون کار با  موضوع «مذاکرات و پیمان های دست جمعی کار» تصریح کرد:  در فصل هفتم بر  ضرورت رعایت سه جانبه گرایی در پیمان های دست جمعی تاکید شده است به این منظور ضرورت دارد که گروه کارگری با گروه کارفرمایی و در صورت نیاز با حضور دولت در این خصوص به گفت و گو بنشیننند اما در این مورد دولت به این مسئله مهم بی اعتنایی نشان داده است.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه  با بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار انتظار نداشتیم که موارد جنجال بر انگیز این لایحه  به شکلی دیگر خود را نمود دهد، تصریح کرد: دولت اگر خواهان کاهش تنش و حفظ آرامش در حوزه روابط کار است باید فضای آن را  هم فراهم کند  و به سمت زایش دوباره تنش‌ها نرود .

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی