ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ضرورت استثمارزدایی با بازگشت به قانون کار:

0

یک فعال کارگری مطرح کرد؛

ضرورت استثمارزدایی با بازگشت به قانون کار/ سرمایه‌داری دلالی، نفی قانون اساسی است .

یک فعال کارگری می‌گوید: دولت های پس از جنگ با رو آوردن به سرمایه داری دلالی و زیر پا گذاشتن حقوق کارگران، قانون اساسی را نفی کرده اند.

ناصر آقاجری، فعال مستقل کارگری در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: در دو دهه گذشته،  بدون سر وصدا اصول   قانون اساسی را دور زدند و در مقابل قانون اساسی ایستادند  وآن رانفی کردند؛

وی ادامه داد: ابتدا با این بهانه که «دولت کارفرمای خوبی نیست»، پای شرکت ها را به حیات دستمزدبگیران باز کردند و  سپس به سوی سرمایه داری دلالی روی آوردند.

این فعال کارگری با بیان این که دولتمردان همواره قانون اساسی را در حرف تایید می‌کردند ولی در عملکرد اجرایی  آن را دور زدند، ادامه داد: ضرورت های مناسبات دلالی یا تعدیل ساختاری و خصوصی سازی این امکان را فراهم آورد تا همه آنهایی را که تصور می کردند گرایشات دگر اندیشی دارند از کلیه حقوق مدنی محروم کنند و با اخراج آنها از ادارات دولتی آنها را از حداقل های زندگی محروم نمایند.

آقاجری ادامه داد: دولتمردان بدون آن که نامی از حذف قانون کار ببرند، با ایجاد مناطق  «آزاد تجاری – صنعتی » قراردادهای موقت را قانونی نمودند و همه کارگران صنعتی ایران در این مناطق را که اکثریت کارگران ایران بودند، از شمول قانون کار خارج کردند؛ معنای این عملکرد یعنی بازگشت کارگران ایران به بی‌قانونی دوران قاجاریه و اوایل حاکمیت پهلوی‌ها.

این فعال کارگری مناطق آزاد تجاری در پایان تصریح کرد: راه مقابله با قانون زدایی و مجبور کردن دولت‌ها به بازگشت به قانون اساسی و اصلاح قانون کار به گونه ای که استثمار انسان از انسان را به حداقل برساند و حق کارگران را از تولید اجتماعی به آنها برگرداند، تنها از طریق وحدت کارگران و ایستادگی در مقابل مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی امکان‌پذیر است.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی