ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

کارگران و تداوم قراردادهای موقت و سفید امضاء:

0
در جامعه اسلامی و انقلابیمان ، تداوم قراردادهای موقت و سفید امضاء برای مشاغلی که ماهیت دائمی دارند گناهی نابخشودنی است چرا که کارگر و زندگی کارگر و رفاه کارگر و معیشت کارگر و آینده کارگر و خانواده کارگر و اقتصاد کارگر و شخصیت کارگر بعنوان یک انسان و عضویی از کشور و آرامش و سلامت کارگر و…را با خطر جدی مواجه و نابود می کند.

هنور بدلیل حضور مولفه های مذکور بسیاری از کارگران دارای قراردادهای شش و سه و نه و ۱۲ ماهه هستند و اسفبارتر اینکه هیچ نسخه و تصویری از قرارداد را ( بعضی از کارفرمایان به منظور نیل به اهداف خودشان) در اختیار کارگر قرار نمی دهند و حتی تعهد محضری از کارگران می گیرند که در هر زمانی بدون هیچگونه حق و حقوقی بتوانند آنها را اخراج کنند و ادعای آنها فاقد ارزش و اعتبار قانونی باشد.

کارگر قراردادی – خبرنگار افتخاری جام جم آنلاین

منبع : http://jamejamonline.ir/online/2703452797975553648

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی