ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

وزارت کار تا چه اندازه مقاوله نامه ۱۴۴ را عملی می کند؟

0

کارشناس بازار کار در گفت وگو با تسنیم:

وزارت کار تا چه اندازه مقاوله نامه ۱۴۴ را عملی می کند؟

کارشناس بازار کار درباره الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار در شورایعالی کار افزود:وزارت کار چقدر این مقاوله نامه را اجرا می کند، با توجه به ارائه اصلاحیه قانون کار بدون رعایت بحث سه جانبه گرائی به مجلس، مقبولیت را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی، کارشناس بازارکار با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار در شورای عالی کار خبر داد: این لایحه که مربوط به سه‌جانبه‌گرایی است لیکن مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که پیش شرط این مشاوره سه جانبه تحت عنوان مقاوله‌نامه۱۴۴، حق ایجاد تشکل‌ها و آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌های آزاد است و این مقاوله‌نامه در پیوست مقاوله‌نامه‌های بنیادین۸۷ و ۹۸ تصویب شده است.

وی ادامه داد: به عبارتی بایستی تشکل‌های آزاد و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت شناخته باشد و در ذیل آن، دولت‌هایی که به مقاوله نامه ۱۴۴ ملحق می‌شوند، بایستی در مورد فعالیت‌های سازمان جهانی کار به صورت سه‌جانبه مذاکره کنند.

توفیقی گفت: حال تا چه اندازه وزارت کار خود را ملزم به رعایت این مقاوله نامه می داند، بحثی است که با توجه به ارائه اصلاحیه قانون کار بدون رعایت بحث سه جانبه گرائی به مجلس کاملا جای سوال دارد و این الحاق را نیز از درجه مقبولیت خارج می سازد.

این فعال کارگری افزود: به عبارت دیگر وقتی در مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های جمعی، نظرات و خواسته‌های کارگران نادیده گرفته می‌شود؛ آیا این الحاق چیزی بیش از یک توهین به درک وشعور کارگران چه چیز دیگری می تواند باشد؟آیا جز ژست سه جانبه گرائی بی محتوا و خالی چیز دیگری است؟ وقتی صحبت از اجرای طرح امنیت شغلی بشرط تائید اصلاحیه قانون کار در مجلس می کنیم و برای اصولی ترین و بدیهی ترین شرط الزام آور کار و رابطه کارگری و کارفرمائی اصلاحیه ای را علم می کنیم که ابتدائی ترین حقوق ها را نیز از کارگر سلب می کند ، چگونه از پیوستن به این الحاقیه سخن به میان می آوریم؟

وی بیان کرد:در حقوق بین‌الملل، برخی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، آمره و به همین دلیل، برای همه کشور‌ها لازم الاجرا هستند. این دو مقاوله‌نامه ۸۷و۹۸نیز، جزء قواعد آمره هستند. عدم رعایت این قواعد آمره، مسئولیت‌هایی در پی دارد.آیا ما آنها را رعایت می کنیم؟نمی توانیم از عدم پیوستن به این الحاقیه های ۸۷و۹۸ سخن به میان آوریم زیرا دولت ایران عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است، کشورهای عضو ILO، تعهداتی دارند و‌‌ همان عضویت کافی است که متعهد به اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین از جمله ۹۸ و ۸۷ باشند.

توفیقی اظهار داشت:لذا برای دولت‌های عضو، بحث الحاق یا عدم الحاق به مقاوله‌نامه‌های بنیادین مطرح نیست، بلکه اجرا یا عدم اجرا مهم است؛ اگر مقاوله‌نامه‌های بنیادین و قواعد آمره سازمان جهانی کار توسط دولت‌های عضو اجرا نشود، تبعات حقوقی دارد.

این فعال کارگری بیان کرد: معاهدات ۸۷ سازمان جهانی کار حق برگزاری تجمعات مسلمات آمیز صنفی و معاهده ۹۸ حق سازماندهی و چانه زنی را برای کارگران به رسمیت شناخته است. حال، در شرایطی که حق ایجاد تشکل‌های آزاد و حق اعتراض صنفی و اعتصاب، از مطالبات اصلی کارگران ایران است، دولت ایران نه تنها سالهاست که در عمل خود را ملزم به رعایت این دو مقاوله‌نامه ندانسته، بلکه احکام قضایی صادر شده برای کارگران، در مواردی با تصریحات این دو مقاوله‌نامه در تضاد آشکار بوده‌است.

وی گفت: آیا وقت آن نرسیده است نسبت به بازپس گیری این اصلاحیه از مجلس اقدامی بکنند ؟ یا حداقل یک موضع رسمی و شفاف در این مورد اتخاذ و چرائیت عدم رعایت سه جانبه گرائی را با کارگران فهیم و صبور این مرز و بوم در میان بگذارند؟ آیا صدای اعتراض دو ضلع اجتماعی دیگر را فراخور موضع گیریهای صنفی خود نشنیده اند؟

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/25/1292526

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی