ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نشست آشنایی با نحوه بازرسی از دفتر قانونی برگزار شد:

0
با حضور کارفرمایان و از سوی سازمان تامین اجتماعی؛

نشست آشنایی با نحوه بازرسی از دفتر قانونی برگزار شد.

نشست آموزشی آشنایی با نحوه بازرسی از دفاتر قانونی با حضور مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی، کارشناسان موسسه حسابرسی و تعدادی از تولیدکنندگان و کارفرمایان برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی در این نشست گفت: در راستای تعامل و ارتباط با تشکل های کارفرمایی جلساتی با اتاق بازرگانی ایران، تهران و شهرستان ها برگزار کردیم .
رضا معینی با بیان اینکه مسائل مورد نیاز تولید کنندگان و پیمانکاران در جلسات با تشکل های کارفرمایی مطرح می شود، افزود: آشنایی بیشتر با قانون تامین اجتماعی از اولویت های مورد درخواست کارفرمایان است که در این جلسه بازرسی از دفاتر قانونی بیان و به سئوالات شرکت کنندگان نیز پاسخ لازم ارائه می شود.
گفتنی است، انجام بازرسی توسط سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین حقوق بیمه ای کارکنان و کارگران انجام می شود و این اقدام موجب افزایش اطمینان خاطر کارکنان و تامین امنیت فکری و روحی این افراد می شود.
بر همین اساس تمامی کارگاههای تحت پوشش و کارگاههای تازه تاسیس در شمول حوزه فعالیت بازرسان سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
ماده ۴٧قانون تامین اجتماعی ضمن اشاره به اختیار سازمان برای انجام بازرسی از کارگاهها و امکان دادن به بازرسان برای تهیه رونوشت و عکس از دفاتر و مدارک موجود در کارگاهها و ممکن ساختن کسب اطلاعات لازم از هریک از روسا، کارمندان، کارگران و مراجع ذیربط برای آنان، کارفرمایان را مکلف می سازد صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس این سازمان در اختیار وی بگذارند.
در پایان این نشست، کارفرمایان به بیان مطالب خود پرداختند و پاسخ سئوالات را نیز دریافت کردند.

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/35982/2/35982.html

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی