ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تسلط وزارت بهداشت بر بیمه‌های اجتماعی نگران کننده است :

0

یک کارشناس تامین اجتماعی:

تسلط وزارت بهداشت بر بیمه‌های اجتماعی نگران کننده است .

ایلنا: یک کارشناس تامین اجتماعی می گوید وزیر بهداشت تمایل دارد عدم توفیق در تحقق اهداف طرح تحول سلامت را به گردن تامین اجتماعی بیاندازند. وی در عین حال تاکید دارد که استعمار تامین اجتماعی توسط وزارت بهداشت نگران کننده است.

«عباس اورنگ»، کارشناس تامین اجتماعی، در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: طرح تحول سلامت در توازن دخل و خرج دچار بی نظمی شده  و منابع طرح عمدتا به حقوق و مزایای پزشکان اختصاص یافته است.

وی افزود:  طرح تحول سلامت به مثابه چاه عمیقی است که اگر کل بودجه بخش رفاه و تامین اجتماعی نیز به آن تزریق گردد  مشکل حل نخواهد شد چراکه این طرح عظیم در دام سیرناپذیری حقوق و مزایای برخی پزشکان طرح و هزینه های غیرضرور وزارت بهداشت گرفتار گردیده است.

اورنگ با بیان اینکه به دلیل اجرای بد، طرح تحول در ورطه شکست و سرنوشتی مبهم است، تصریح کرد: وزیر بهداشت تمایل دارد کاستی ها و عدم توفیق در تحقق اهداف طرح تحول سلامت را به گردن دیگر دستگاه ها و وزارتخانه ها بیاندازند. از این رو به وی توصیه می کنیم که خویشتن داری کند.

اورنگ مباحثات مطرح شده توسط وزیر بهداشت در رسانه ها را عوامپسند و تبلیغاتی دانست و افزود:  نقد و تخطئه مداوم سازمان های بیمه گر خصوصا سازمان تامین اجتماعی و  وزارت رفاه دردی از مشکلات طرح تحول سلامت، دوا نمی کند و تنها روشن می شود که در منازعات رسانه ای مباحث کارشناسی جایگاهی ندارد.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه برون رفت طرح تحول سلامت از مشکلات مالی نیازمند روش ها و مکانیزم های منصفانه تر دیگری است، افزود: باید توجه داشت مطرح نمودن برخی مسایل در تریبون های عمومی، که حساسیت برانگیز است، تنها موجب گسترش بی اعتمادی در جامعه می شود که این به ضرر منافع ملی است.

اورنگ در ادامه با تاکید بر بی مبنا بودن بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی بیمه ها به وزارت بهداشت، تصریح کرد: وزارت بهداشت در رویکردی تجاری و بازاری و تضایف در حساب و کتاب گرفتار شده است. به همین خاطر متوقع بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان از حق بیمه های استحصالی برای هزینه در بخش درمان شده است.

وی افزود: اعلام این محاسبات بی  مبنا از طریق رسانه ملی این ذهنیت را ایجاد می کند که وزارت بهداشت در گیر و دار یک رقابت است و باید از هر وسیله ای برای تخطئه طرف مقابل استفاده کند.

اورنگ با اشاره به ادعای وزیر بهداشت برای تملک ۲۷/۹ (نه بیست وهفتم) حق بیمه های دریافتی از تامین اجتماعی، تصریح کرد: مطابق قانون تامین اجتماعی ۲۷/۹ حق بیمه های دریافتی به منظور تامین مالی تعهداتی از قبیل حوادث و بیماریها و حقوق ایام بیماری و بارداری برای بیمه شدگان و بارنشستگان است و البته قسمت عمده ای از آن نیز باید صرف هزینه های ناشی از بروز حوادث و پرداخت حقوق ایام بیماری و بارداری گردد.

این کارشناس تامین اجتماعی بهانه وزارت بهداشت در این خصوص را مربوط به جبران کسری منابع طرح تحول سلامت دانست و افزود: حال وزارت بهداشت با چه مکانیزمی می خواهد به افراد مشمول حقوق ایام بیماری و بارداری را پرداخت نماید مشخص نیست.

وی ادامه داد: البته پاسخ تا حدودی معلوم است؛ چرا که وزارت بهداشت اساسا برنامه ای برای پرداخت این قبیل تعهدات نداشته و صرفا در نظر دارد بطور یکجا منابع حق بیمه مذکور را صرف کسری بودجه طرح تحول نماید.

اورنگ در ادامه با اشاره به بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: علی القاعده حدود ۲۷/۹ آن مربوط به تعهدات بیماریها و حوادث و حقوق ایام بیماری و بارداری است. از این رو توصیه می گردد که وزارت بهداشت بعنوان متولی سلامت، مجدانه حامی بازپرداخت سریع این مطالبات توسط دولت و تقویت مالی سازمان تامین اجتماعی برای بهینه سازی بیش از پیش در ارائه خدمات گردد.

اورنگ  با بیان اینکه خاطرات تلخی از دوران استعمار تامین اجتماعی توسط وزارت بهداشت، وجود دارد، تصریح کرد: بررسی سوابق نشان می دهد تا قبل از دهه ۸۰ که وزارت بهداشت سکاندار و حکمران سازمان تامین اجتماعی بود عمده کسری بودجه وزارت بهداشت خصوصا در احداث مراکز درمانی از محل حقوق بیمه شدگان و منابع سازمان تامین اجتماعی جبران می گردید.

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه شدگان و کارشناسان تامین اجتماعی از تکرار تاریخ نگران هستند، تصریح کرد: لازم به یادآوری است که در آن دوران  مراکز درمانی و بیمارستانهای فاقد توجیه بسیاری با اموال و دارایی های که حاصل عرق جبین بیمه شدگان بود احداث شد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی