ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مشارکت اقتصادی مردان و زنان روستایی بالاتر از شهرهاست:

0
آخرین گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهند درحالی‌که نرخ مشارکت زنان روستایی برابر با ۱۷ درصد برآورد شده است، نرخ مشارکت زنان در نقاط شهری به ۱۵,۶ درصد رسیده است. متوسط نرخ مشارکت زنان در کل کشور نیز در حدود ۱۵,۹ درصد برآورد شده است. نرخ بیکاری زنان در ایران نسبت به مردان، بسیار بالاست و همین مسئله، خود نشانگر مردانه‌بودن ساختار بازار کار ایران است. در سال‌های اخیر، حقوق و دستمزد از تورم عقب افتاده و همین امر سبب شده بسیاری از زنان، متقاضی ورود به بازار کار برای تأمین هزینه‌های زندگی خود باشند. به گزارش بولتن‌نیوز، بررسی وضعیت بازار کار در روستاها نیز نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر مردان نیز در روستاها بالاتر از شهرهاست به‌طوری‌که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در نقاط روستایی، برابر با ۶۷,۹ درصد و در نقاط شهری برابر با ۶۳,۹ درصد برآورد شده است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان در کل کشور به‌طور متوسط، ۶۴,۹ درصد برآورد می‌شود.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی