ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ماده «٧۵» قانون کار، علیه زنان نیست:

0
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: ماده «٧۵» قانون کار، نه‌تنها علیه زنان نیست بلکه به‌نفع آنهاست و با اجرای درست و علمی آن، زنان از حاشیه امنیت روحی، روانی و جسمی بیشتری برخوردار خواهند شد. ناهید حیدری در حاشیه نشست کمیته سخت و زیان‌آور غرب تهران اظهار کرد: هدف قانون‌گذار از ممنوعیت زنان به‌معنای تفکیک جنسیتی نبوده بلکه زنان بنابر شرایط فیزیکی و جسمی نباید در کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور به‌کار گرفته شوند. او افزود: حضور زنان در چنین محیط‌هایی، نه‌تنها به‌نفع آنان نیست بلکه باعث بیماری و ازدست‌دادن سلامتی آنان می‌شود که خسارت‌های ناشی از چنین شرایطی، هزینه‌های سنگینی به آنها و خانواده‌هایشان تحمیل می‌کند. وی افزود: اگر ماده «٧۵» قانون کار، حضور زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور را منع کرده است اما استثناهایی نیز در‌این‌زمینه وجود دارد؛ مانند پرستاران، خبرنگاران که در مشاغل سخت‌ و زیان‌آور؛ مشغول به‌کار هستند و حضور زنان در این حوزه‌ها بلامانع است و آنها از شمول ماده «٧۵» قانون کار مستثنا هستند.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی