ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تاثیر خروج “ریال” بر تجارت خارجی:

0

دوست‌حسینی تشریح کرد:

تاثیر خروج “ریال” بر تجارت خارجی.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان، گفت: این اقدام می‌تواند در مبادلات و جابجایی پول اثر مثبت داشته باشد اما در متغیرهایی مثل واردات، صادرات یا درآمد ملی هیچ تاثیری نخواهد داشت.

کاظم دوست‌حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: حذف ریال از واحد پولی و تعیین تومان به عنوان تنها واحد پولی به لحاظ تئوری تفاوتی برای اقتصاد نخواهد داشت.

وی افزود:‌ اگر توازنی که بین حجم پولی که در اختیار بانک مرکزی به عنوان بدهی و از طرف دیگر دارایی‌هایی بانک مرکزی وجود دارد، بهم نخورد و این حجم پول زیاد نشود به طور طبیعی واحد پولی اثری بر مسائل اقتصادی نخواهد داشت.

این کارشناس مسائل بانکی و بازار سرمایه با بیان ادامه داد: به لحاظ روانی این تصمیم اثراتی خواهد داشت، چون بر اساس ذهنیت موجود همیشه این انتظار وجود دارد که ریال هر سال به دلیل تورم درصدی تضعیف شود، به همین دلیل اگر واحد پولی درشت و بزرگ باشد در صورتی که همین میزان تورم فعلی هم وجود داشته باشد، اثرات تورمی آن روی ریال تاثیر منفی می‌گذارد و واحد پولی را ضعیف می‌کند.  ‌

دوست حسینی تصریح کرد: در این زمینه باید مشخص شود که آیا قرار است یک صفر از واحد پولی حذف شود یا اینکه واحد پولی جدیدی تعریف خواهد شد. اگر قرار بر تعریف کردن واحد پولی جدید است دلیلی ندارد که متناسب با صفر این اتفاق بیفتد. مثلا هر ۳۸۴ ریال به عنوان یک “دریک” یا تومان جدید تعریف شود، ولی اگر بحث حذف صفر باشد مثل آن اتفاقی که در ترکیه و چند کشور دیگر رخ داد می‌تواند در گردش اسکناس‌ها و مبادلات و جابجایی پول تاثیرگذار باشد.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران افزود: وقتی یک تومان معادل ۱۰ ریال شود به معنی ۱۰ برابر شدن آن است. در مقطعی بحث حذف چهار صفر از واحد پولی مطرح بود که اگر چنین اتفاقی می افتاد اثرات تورمی زیادی در پی داشت. به نظر می‌رسد به دلیل اینکه تجربه چنین اقدامی را نداشته‌ایم این حذف باید با احتیاط و  با عددهای کوچک یعنی یک یا دو صفر شروع شود.

وی همچنین درباره تاثیر این اقدام بر واردات و صادرات گفت: حذف ریال یا حذف یک صفر از واحد پولی در متغیرهای اقتصادی در حوزه تجارت بین الملل مثل صادرات و واردات تاثیری نخواهد داشت و تنها در جابجایی پول و نگهداری و ذخیره سازی پول اهمیت دارد اما نمی‌تواند تاثیری روی متغیرهایی مثل درآمد ملی، صادرات یا واردات داشته باشد.

منبع : http://isna.ir/news/95091911044

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی