ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

وزارت بهداشت از تجمیع بیمه‌ها انگیزه اقتصادی دارد :

0

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران:

وزارت بهداشت از تجمیع بیمه‌ها انگیزه اقتصادی دارد .

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران می‌گوید؛ وزیر بهداشت در حالی مخالفان ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را به داشتن انگیزه‌های اقتصادی متهم می‌کند که گویا وزارت بهداشت؛ خود از تجمیع بیمه‌ها انگیزه اقتصادی ندارد.

«محمدرضا تاجیک» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار داشت: علی‌رغم اینکه ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رای نیاورده است اما وزیر بهداشت به گونه‌ای به این جنجال دامن می‌زند تا ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی به دست فراموشی سپرده نشود.

تاجیک با اشاره به اظهارات اخیر وزیر بهداشت که مخالفان ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی را متهم به داشتن انگیزه‌های اقتصادی کرده است، تصریح کرد: وزیر بهداشت در حالی مخالفان ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به داشتن انگیزه‌های اقتصادی متهم می‌کند که انگار وزارت بهداشت؛ خود از تجمیع بیمه‌ها انگیزه اقتصادی ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با اشاره به شکست طرح ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداری، تصریح کرد: با گذشت ۳ دهه از این ادغام، که سرمایه‌های بسیاری از کارگران اتلاف شد، همچنان هیچکس پاسخگوی آن نیست نیست.

تاجیک افزود: چگونه انتظار می‌رود که شاغلین و بازنشستگان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی راضی به تکرار این اتفاق هولناک شوند؟

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با اشاره به وجود ۱۳ میلیون بیمه شده مستقیم تامین اجتماعی که با خانواده‌هایشان به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسند، تصریح کرد: صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و ارتباطی با وظیفه حاکمیتی دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت با خلط این دو مبحث قصد انحراف افکار عمومی در موضوع تجمیع بیمه‌ها را دارد، تصریح کرد: دست‌اندازی به اموال و دارایی‌های بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با هیچ نیتی پذیرفتنی نیست و وزارت بهداشت نیز نمی‌تواند برای جبران کسری منابع خود به آن چشم بدوزد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران در پایان افزود: مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران همواره در بیانیه‌هایش مخالفت خود را با ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده و درخصوص تبعات خانمانسوز آن هشدار داده است، چراکه بر این باوریم این ادغام چارچوب نظام درمان کشور را به نفع اقلیت خاصی مضمحل می‌کند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی