ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی مصداق تحصیل مال نامشروع :

0

یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:

ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی مصداق تحصیل مال نامشروع .

ایلنا: یک کارشناس حقوق کار گفت: از آنجا که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تمایلی ندارند تا اموالشان را در صندوق درمان این سازمان به وزارت بهداشت واگذار کنند پیگیری وزارت بهداشت در ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی مصداق تحصیل مال به صورت نامشروع است.

«علیرضا مقدم» در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: در اسلام مالکیت فردی محترم شمرده شده است و برهمین اساس است که سرمایه صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه تک‌تک کارگران بیمه شده شاغل و بازنشسته تامین شده است.

مقدم افزود: وزارت بهداشت برای تملک اموال بیمه شدگان این سازمان نیاز به جلب رضایت آنان دارد اما از آنجا که بیمه شدگان تامین اجتماعی راضی به این کار نیستند ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت تحصیل مال به صورت نامشروع است.

وی ادامه داد: غصب اموال بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از نطر شرعی قبیح و از لحاظ قانونی بلاوجه و باطل است.

این کارشناس حقوق کار با بیان اینکه نظارت پس از واگذاری اموال بیمه شدگان در صندوق درمان تامین اجتماعی در قالب ادغام پذیرفته نیست، افزود: وقتی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی راضی به این واگذاری نیستند صحبت کردن از نظارت بر اموال بحثی بیهوده است.

وی افزود: دولت پیش از تصاحب اموال که از طرف کارگران در سازمان تامین اجتماعی جمع آوری شده است باید شرایطی که به شرع اسلام و آنچه که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است توجه کند.

این کارشناس حقوق کار به شکست ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداری اشاره کرد و افزود: در آن زمان نارضایتی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به قدری افزایش یافت  که مجددا بخش درمان تامین اجتماعی به این سازمان بازگشت از این رو باید یادآور شد که آزموده را آزمودن خطا است.

منبع : http://www.ilna.ir

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار