ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

اصلاح قانون کار یعنی بهتر شدن شرایط کارگران نه خدمت به فرصت‌طلبان:

0

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد:

اصلاح قانون کار یعنی بهتر شدن شرایط کارگران نه خدمت به فرصت‌طلبان.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور اصلاح قانون کار را متفاوت از تفسیر وزرای کار دانست و تاکید کرد: اصلاح باید به معنی بهتر شدن شرایط برای جامعه کارگری باشد ولی آنچه دیده می‎‎شود به جای خدمات به جامعه کارگری، خدمت به سرمایه‌گذار سنتی و فرصت طلب است.

به گزارش ایسنا، حسن صادقی – معاون دبیر کل در امور استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر – در پنجمین مجمع استانی خانه کارگر استان یزد، سیاست خانه کارگر در ۱۲ سال گذشته را عضو گیری، ارتقای خدمات به اعضا و ارتقای سطح آموزشها اعم از آموزشهای کوتاه مدت، دانشگاه‌های علمی کاربردی و اسلامی کار عنوان کرد و اقدامات صورت گرفته در این مدت را بیانگر فرهنگ مدیریت جهادی خواند.

وی با اشاره از تلاش برای فراهم کردن بستر ماندگاری اعضای خانه کارگر که به بیش از دو میلیون و ۲۲۲ هزار عضو رسیده است با ارائه خدمات متنوع به اعضاء، گفت: خانه کارگر در عرصه داخلی عضو محور و براساس سرویسدهی و ارائه خدمات مورد نیاز به اعضای خانه کارگر عمل کرده است.

وی افزود: در حال حاضر یکهزار و ۲۰۰ مرکز اقامتی در شهرهای سیاحتی و زیارتی برای اعضای خانه کارگر فراهم شده و قریب ۲۲۰ هزار دوره آموزش کوتاه مدت برای اعضاء برگزار شده است و خوشبختانه سیاست درونگرایی خانه کارگر در دولت گذشته منجر به رشد داخلی این مجموعه شده است.

صادقی عنوان کرد: خانه کارگر در هشت سال گذشته با همین نگاه بسیاری از ساختارهای آموزشی در کشور را با متدهای جدید به هم ریخت به نحوی که در تلاش هستیم تا این تجربیات را تدوین و در بخشهای دیگر آموزشی بسط دهیم و حتی به نظر میآید که بتوانیم دانشگاههای علمی و کاربردی را نیز رایگان کنیم و مدل قابل توجهی را برای آموزش عالی نیز ارائه دهیم.

وی به بدعهدیهای دولت گذشته که جامعه را درون گرا کرد و خسارات زیادی را به جامعه کارگری وارد کرد، اشاره و بیان کرد: در دولت گذشته تلاش شد تا این تشکل از بین برود در حالی که معتقدیم تشکلی مانند خانه کارگر که گره خورده با آرمانهای انقلاب است از بین رفتنی نیست و متوقف نخواهد شد و لذا معتقدیم که این تشکیلات می‌تواند الگویی برای ایجاد مدیریت جهادی در تمام عرصهها باشد.

معاون دبیر کل خانه کارگر با تاکید بر این که قانون کار فصل الخطاب مشکلات جامعه کارگری نیست، اظهار کرد: هر چند خواستار اصلاح هستیم ولی متاسفانه تفسیر ما از اصلاح روابط کار متفاوت از وزرای کار دولتهاست و معتقدیم اصلاح باید به معنی بهتر شدن شرایط برای جامعه کارگری باشد و چنین تفسیری را نیز بنده در سخنان مقام معظم رهبری شنیدهام.

وی با بیان این که آنچه از اصلاح روابط کار داریم متفاوت از آنچه نظر خانه کارگر است، می‌باشد، گفت: این اصلاح باید به سمتی برود که حوزه اقتصاد و جذب سرمایهگذاری‌ها پررنگتر و صنعت گردشگری کشور که میتواند منجر به اشتغالزایی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شود، رونق بگیرد ولی آنچه که دیده میشود بجای خدمات به جامعه کارگری، خدمت به سرمایه‌گذار سنتی و فرصت طلب است.

وی با انتقاد به تزریق اعتبارات به شهرک‌های صنعتی در دولت گذشته برای احیای شهرکها، گفت: ولی امروز تنها قبرستانی از سولهها را در این شهرکها شاهد هستیم و میتوان دید وامهای که برای انتقال دانش و تکنولوژی صنعتی پرداخت شده، در این راه هزینه نشده است.

وی گفت: ادعا میکنند که سرمایه سیال است و به کشورهای امن دیگر رفته است در حالی که امنتر از ایران هیچ کشوری را در منطقه نداریم.

صادقی جامعه کارگری ایران را محجوب‌ترین نیروی کار خواند و تاکید کرد: از هیچ کسی برای اعتراض به این وضعیت نمیترسیم و اگر امروز جامعه کارگری ساکت است به خاطر وفاداری به آرمانهای انقلاب است لذا امیدواریم نگاه مسئولان ما به قانون کار تغییر کند و مولفههایی که مد نظر مقام معظم رهبری است در اصلاح روابط کار اعمال شود.

وی از تامین اجتماعی با پوشش خدماتی ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در لایههای مختلف به عنوان یک صندوق بیمه‌ای در شرایط اقتصادی نامطلوب کشور یاد کرد و گفت: متاسفانه نه تنها دولت نگاه حمایتی به این صندوق ندارد بلکه امروز موضوع ادغام آن با بیمه سلامت را مطرح میکند و این یک اشتباه بزرگ است که میتواند کشور را به ورطهی یک بحران اجتماعی سوق دهد.

وی نحوه مدیریت نظام تحول سلامت نیز ایراداتی را وارد کرد و گفت: متاسفانه در این مورد مدیریت منابع درست عمل نکرده و عدالت واقعی در آن منظورر نشده است لذا اگر همه آمدهای نفتی در این شرایط به نظام تحول سلامت تزریق شود باز هم جوابگو نخواهد بود.

معاون امور استانهای دبیر گل خانه کارگر به سیاست اشتباه حذف یارانههای کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: حذف یارانهها نه تنها مشکلی را از خانوادههای کارگری و اقتصاد کشور حل نکرد که اقتصاد کشور را نیز به این وضعیت نامطلوب تبدیل کرد.

وی به نقش مردم در دوران هشت ساله دفاع مقدس اشاره کرد و از دولت خواست در سیاستهای خود به مردم اتکا کند نه این که نسخه‌ی اقتصاد مردم محور را بپیچد و به کناری بیاندازد.

وی با بیان این که جامعه کارگری مخالف ادغام تامین اجتماعی است، گفت: متاسفانه برخی در کشور قانون کار و تامین اجتماعی را عامل ناهنجاریهای سرمایه گذاری میدانند در حالی که ما معتقدیم که مشکل ناشی از فرهنگ اشتغال و نبود مدیریت اقتصادی توانمند در جامعه و نگاه پوپولیستی برخی مسئولان به موضوع سرمایه گذاری است.

صادقی اظهار کرد: تمدن و فرهنگ کهن ایران غنی تر از این است که با آمدن سرمایه گذارانی با فرهنگهای دیگر دچار خدشه شود و مسئولان نباید ترس از تقابل فرهنگها را بهانهای برای توسعه سرمایهگذاری در کشور کنند.

معاون دبیر کل خانه کارگر در بخش پایانی سخنانش به اقدامات مطلوب دولت تدبیر و امید در شرایط بد اقتصادی حاکم ناشی از عملکردهای نامناسب گذشته اشاره کرد و گفت: قطعاً خانه کارگر از دولت تدبیر و امید در انتخابات آینده دفاع خواهد کرد.

منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=13225589

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار