ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

دیوار کوتاه کارگران در مقابل شکست طرح تحول سلامت:

0

ادغام یا تجمیع بیمه درمان تامین اجتماعی موضوع مورد بحث در غرفه جهان اقتصاد: دیوار کوتاه کارگران در مقابل شکست طرح تحول سلامت.

موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی از رژیم گذشته مطرح بوده است و یکبار این افتراق و جدایی بخش درمان توسط شاه سابق صورت پذیرفت اما در سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون الزام مجدداً یکپارچگی و انسجام بخش های بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی احیاء شد و درمان سازمان به اصل خود بازگشت. ولی از همان ابتدا بخش هایی از وزارت بهداشت هر از گاهی بدنبال ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بوده و هستند.
اما براساس مفاد قانونی جاری و به موجب تبصره های ۲و۴ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، بخش های درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی از ادغام بیمه های درمان مستثنی هستند این در حالیست که در زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه نیز وزارت بهداشت بدنبال این ادغام بود ولی با تلاشهای کارشناسی و مدیریتی سازمان تامین اجتماعی و تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی،حق الناس بودن اموال سازمان تامین اجتماعی و تفاوت آن با بیت المال برای نمایندگان محترم وقت مجلس توضیح داده شد و منجر به این شد که با لحاظ تبصره های ۲و ۴ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان از ادغام مستثنی شوند.
اما طی دو سال اخیر علی رغم این صراحت قانونی بازهم وزارت بهداشت ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی را پیگیری می کند.
دلایل زیادی برای پیگیری مساله ادغام درمان تامین اجتماعی از سوی وزارت وجودد دارد که شکست رویکرد وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت از مهم ترین آنهاست که دراین مورد چه دیواری کوتاه تر از بیمه ها و سازمان تامین اجتماعی.

که دراین مورد خبرنگار جهان اقتصاد نظر ۳ تن از مسئولین این زمینه را که میهمان غرفه جهان اقتصاد در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات بودند، جویا شد.

علیرضامحجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بازدید از نمایشگاه مطبوعات و حضور در غرفه جهان اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در جهت مخالفت با طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزرات بهداشت انجام شده است،گفت: ادغام  موضوع گسترده ای است که بحث آن در مجلس مطرح است و اگر چه بخشی از مجلس متاثر از نظرات وزارات بهداشت و درمان است اما از دولت لایحه ای  به مجلس نیامده است اما بحث ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت در مجلس مطرح است.

وی ادامه داد: من در چند جلسه نظرات خودرا مطرح کردم که متاسفانه پزشکان نظرات ما را کمتر پذیرفتند و نظر خود را مکتوب و به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی فرستادند که این کمیسیون هنوز رسیدگی به دوماده مربوط به این زمینه را آغاز نکرده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم مخالفت هادرجهت جلوگیری از تصویب طرحی که درواقع ادغام اموال کارگران است موثر واقع شود،افزود: مالکیت برای همه محترم است و نمی شود که برای صندوق های کارگری یا دیگر صندوق ها نامحترم باشد.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه جان ما در دستان پزشکان است،گفت: اما نباید پزشکان نباید به خود حق دهند که علاوه بر بالارفتن ازدیوار رگ ها و پوست  ما از دیوار اموال ما نیز بالا بروند.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر هزینه های درمانی کشور حداقل ۴۰۰ درصد افزایش یافت،گفت: هزینه درمان تامین اجتماعی در سال ۹۱، ۴٫۹۰۰ میلیارد تومان بود که امسال به بیش از ۱۸٫۰۰۰میلیارد افزایش یافت این درحالیست که درآمد سازمان ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: نیمی از درآمدهای درمانی  به دیگر بخش ها نیز منتقل می شود اما سهمی به درمان تعلق نمی گیرد.

وی با اشاره به گفته های خود با وزیربهداشت،گفت: به ایشان گفتم این بخش کسری دارد لذا نمی تواند تقویت کننده ای برای دیگر بخش ها محسوب شود.

سهیلاجلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو باخبرنگار جهان اقتصاد با اشاره به اینکه هرکارگر ایرانی یک ایرانی است و باید از همه امکانات دولتی استفاده کند،افزود: یک کارگر حق استفاده از تمامی طرح های درمانی کشور داراست اما بدون استفاده از این امکانات از سالهای قبل پولی را برای ایجاد یک سیستم درمانی مستقل اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه کارگران ایرانی حق استفاده از امکانات بخش دولتی و نیز بهره مندی از سیستم درمانی متفاوت را دارند،افزود: ادغام این دوبخش کاری خلاف قانون، شرع ، انسانیت و عدالت است و ضعف های موجود در بخش درمان مساله داخلی کارگران با تامین اجتماعی است که باید رفع شود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال رفع نواقص هستیم،ادامه داد: شهرهایی که محروم از بیمارستان و دیگرامکانات بهداشتی هستند باید از آن ها بهره مند شوند.

جلودارزاده تاکید کرد:  ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت ارتباط منطقی و قانونی ندارد.

اما سید مرتضی خاتمی رییس کمیسون بهداشت مجلس در بازدید ازغرفه روزنامه جهان اقتصاد در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با بیان اینکه ادغام و تجمیع دو مقوله متفاوت است،افزود: بحث تجمیع بیمه های درمانی بامفهوم ایجاد  راهبری باحفظ شاکله تمام صندوق ها بخصوص صندوق بیمه درمان تامین اجتماعی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد.

وی با بیان اینکه با ایجادراهبری بین صندوق ها از همپوشانی آنها جلوگیری می شود،افزود: شفاف سازی،عدالت و وحدت رویه نیزبرقرار می شود و این به معنی ادغام یا پایمال کردن حق و حقوق کارگران نیست.

وی در پاسخ به این سوال که پس چرا جوامع کارگری و کارفرمایی مخالف ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت هستند،گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی و کارگری به دلیل مخالفت با هرگونه تغییر شرایط در بیمه درمان از تجمیع بیمه ها تعابیر مختلفی کردند.

وی با تاکید براینکه بحث تجمیع مطرح است نه ادغام،افزود: یعنی با همان سهمی که کارگران تا کنون پرداخت می کردند این صندوق ها درکنارهم قرار بگیرند و مراکز ملکی و شرایط کاری و ارائه خدمات آن ها حفظ شود اما صرفا از نظر بیمه نامه شکل واحدی پیدا کنند که هم پوشانی های موجود رفع شود.

رویا ایلکا

منبع : http://jahaneghtesad.com

 

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار