ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بازنگری درمحاسبات بیمه ای تامین اجتماعی :

0
دکترسیدتقی نوربخش در همایش صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو به سیر تاریخی تکوین سازمان تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: بیمه‌های اجتماعی از سال ١٣١٠ با صندوق احتیاط طرق و شوارع ایجاد و در سال ١٣٣٢ تحت عنوان سازمان بیمه های اجتماعی کارگری شکل گرفت. در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی که مبنای فعالیت امروز این سازمان است، تصویب شد .

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی هم اکنون ۴٢ میلیون نفر را تحت پوشش دارد.  از ١۴ میلیون بیمه شده اصلی تحت پوشش ١٠ میلیون نفر بیمه شده اجباری، ٢ میلیون بیمه شده مشاغل آزاد و ٢میلیون نفر بیمه شدگان تکلیفی هستند.  همچنین ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار بازنشسته ومستمری بگیر داریم که تعداد آنها با احتساب خانواده هایشان به بیش از ۵ میلیون نفر می رسد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه علت پایداری منابع و مصارف تامین اجتماعی تابعیت از قانون اعداد بزرگ است، افزود:ضریب پشتیبانی بالاتر این سازمان نسبت به صندوق های دیگر نیز به همین علت است.
دکتر نوربخش گفت: سازمان تامین اجتماعی نه صرفا یک صندوق بازنشستگی و نه یک بیمه گر سلامت است بلکه توامان خدمات درمانی و بیمه ای را انجام می دهد و ١۶ مزیت بیمه‌ای دیگر را نیز طبق قانون ارائه می کند.
وی ادامه داد: مکانیسم بیمه‌ای تامین اجتماعی، روش DB است و سطح پوشش و مکانیسم تامین منابع  و مصارف آن در قانون به دقت تعریف شده است .
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ارتباط میان منابع و مصارف در روش DB بر اساس محاسبات اکچوئری گفت: محاسبات بیمه ای بر اساس مفروضات جمعیتی و اقتصادی طراحی می شود . وقتی مفروضات جمعیتی و مفروضات بازار سرمایه به هم بخورد چالش هایی ایجاد می شود. از جمله این عوامل سن بازنشستگی با توجه به امید به زندگی است.

دکتر نوربخش با بیان اینکه طبق قانون هر سه سال یک بار باید قانون تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد، اظهار داشت: در طول ۴٠سال اخیر فقط یکبار در سال ۵٧ بازنگری انجام شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: اکنون امید به زندگی به ٧۶ تا ٧٨ سال رسیده است ولی سن بازنشستگی سال به سال کاهش یافته و همپای افزایش سن بازنشستگی حرکت نکرده است. به منظور پایداری صندوق باید این دو با یکدیگر حرکت کنند.
دکترنوربخش بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و نهادی به صورت مستمر و همه جانبه در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و درباره منشاء بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی گفت: ایجاد تعهدات بدون منبع در این سازمان در دولت های نهم و دهم بسیار زیاد انجام شد. ابتدای دولت نهم تعهدات دولت در قبال این سازمان شامل ٣درصد سهم دولت در برابر بیمه شدگان اجباری، ٢درصد سهم دولت در قبال بیمه شدگان مشاغل آزاد و کمک به کارگاههای زیر ۵ نفر بود .
وی افزود: سال ٨٠ کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ٢۴٠٠میلیارد تومان بود و در سال ٨۴به ۴١٠٠میلیارد تومان رسید  و در سال ١٣٩٢ سازمان تامین اجتماعی ۶٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار شد که ایجاد تعهدات بدون منبع در دولت قبل علت این افزایش چندبرابری است زیرا ٣تعهد دولت تبدیل به ١٨ مورد شد.
وی تحمیل بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تامین اجتماعی را یکی از چالش های این سازمان در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: در سال ۵۴تا ٨۴ تعداد بازنشسته و مستمری بگیران این سازمان یک میلیون و ٢٠٠هزار نفر بود اما در حال حاضر این تعداد به ٢میلیون و ٨٠٠هزار نفر رسید.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه صندوق های بیمه اجتماعی بین النسلی هستند و دولت ضامن آنهاست، تصریح کرد: باید با پیشگیری از ایجاد چالش برای این صندوق ها از ایجاد مشکل برای کشور نیز جلوگیری کنیم.
دکترنوربخش به بخش اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: نقش تامین اجتماعی در اقتصاد کشور تعیین کننده است و در عین حال از فضای کسب و کار تاثیر پذیریم.
وی ادامه داد: صحیح است که صندوق های بیمه نباید وارد بنگاهداری شود اما شرایط ایجاب کرده است. تامین اجتماعی صندوق بین نسلی  و سرمایه گذاری در آن یک الزام است، ولی نوع سرمایه گذاری و اینکه حفظ ارزش منابع چگونه باشد قابل بحث است. باید عملکرد شفاف باشد و در امور زیربنایی سرمایه گذاری شود.
دکترنوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز در همین جهت حرکت کرده است و ٢ هلدینگ نفت و گاز و دارو در دولت دکتر روحانی وارد بازار بورس شدند، گفت: ۶٠ درصد پورتفوی شستا در بازار سرمایه است و  مقدمات ورود بخش گردشگری به بورس فراهم شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرد پیشنهادات و راهکارهای این همایش در فعالیت های سازمان های بیمه گر اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=13222013

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار