ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مخالفت صریح با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار :

0

در بیانیه شوراهای اسلامی کار استان کرمان عنوان شد:

مخالفت صریح با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار .

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان در بیانیه‌ای مخالفت صریح خود با لایحه اصلاح قانون کار را اعلام کرده‌است.

به گزارش ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود با لایحه اصلاح  قانون کار را اعلام کرده است.

در این بیانیه که به امضای تعداد زیادی از شوراهای اسلامی کار واحدهای استان کرمان نیز رسیده، کارگران خواستار بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما کارگران، مخالفت صریح خود را با لایحه پیشنهادی دولت اعلام می‌داریم، چرا که لایحه، جنبه‌ های حمایتی این قانون را نشانه گرفته و رویکرد آن حمایت از کارگران نیست. مهمتر از آن اصل سه جانبه گرایی است که در آن رعایت نشده است.

در پایان این بیانیه می‌خوانیم: خواستار بازپس‌گیری سریع و بی قید و شرط این لایحه توسط دولت تدبیر و امید از مجلس هستیم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به ندای این قشر آسیب‌پذیر جامعه لبیک گفته و دولت را مکلف نمایند تا بدون وقفه نسبت به بازپس‌گیری لایحه اقدام کند.

منبع : http://www.ilna.ir

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.