ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بازگشت لایحه اصلاح قانون کار مطرح نیست :

0

قائم مقا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بازگشت لایحه اصلاح قانون کار مطرح نیست.

ایلنا: قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در بازدید خود از غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات گفت: از جرئیات مربوط به بررسی این لایحه خبری ندارم اما می‌دانم که قرار نیست لایحه ارسالی دولت از مجلس بازگردانده شود.

وی در عین حال در پاسخ به اعتراض‌هایی که از زمان مطرح شدن لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته است، گفت: کارگران نگران نباشند.

قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص بحث ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت گفت: البته موضوع تجمیع بیمه‌ها در قالب سیاست‌های کلی کشور و برنامه ششم توسعه مطرح است اما به صورت مشخص موضوع ادغام درمان تامین اجتماعی مطرح  نیست.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.