ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

انواع تسهیلات و شرایط اعطای آن:

0

اعطای تسهیلات اگر مهمترین وظیفه بانک ها در نظر گرفته نشود اما بخشی از  با اهمیت ترین فعالیت های بانک ها به شمار می آید. در این راستا خدمات مختلفی در این عرصه از سوی بانک های کشور ارائه می شود که برخی از آنها کمتر معرفی شده اند.

 برخی از مهمترین تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها ی کشور عبارت اند از:

۱٫ قرض الحسنه

قرض الحسنه قراردادی است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ( به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار مینماید.

در نظام بانکداری کشور اعطای قرض الحسنه به این نهادها مجاز می باشد:

*شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار

*کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید

*رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی

*هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه

*هزینه درمان و بیماری

*هزینه تعمیر و تامین مسکن

*کمک هزینه تحصیلی

*کمک هزینه برای ایجاد مسکن روستایی ها

*رفع نیازهای ضروری

۲٫ مشارکت مدنی

” مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‎الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد”.

شرایط متقاضی :
افراد حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظر می توانند برای اجرای پروژه یا معامله ای خاص با بانک مشارکت نمایند در صورت ارائه مدارک مورد نیاز فراهم بودن شرایط اعطای تسهیلات می توانند طرف معامله مشارکت مدنی بانک قرار گیرند.

مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد از جمله می توان به مشارکت مدنی بازرگانی، خدماتی و صادراتی اشاره کرد.

متقاضیان با مراجعه به بانک و احراز شرایط و اعطای مدارک مورد نیاز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

۳٫ مضاربه

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهد‌ه دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

مضاربه در امور بازرگانی ، دارای شرایطی کاملاً مشابه مشارکت مدنی میباشد، با این تفاوت که:
۱) در مضاربه، صددرصد سرمایه ولی در مشارکت مدنی درصدی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع مشارکت از طرف مؤسسه تأمین میگردد.
۲) هزینه‎های قابل قبول منحصربه هزینهT ‎های‎ اصلی نبوده وهرنوع هزینه دیگر با توافق طرفین می تواند در قرارداد قید شود.
۳) پرداخت سهم الشرکه مؤسسه درمشارکت مدنی برخلاف مضاربه که دفعتاً واحده و نقداً انجام میپذیرد ، به دفعات می تواند تأمین شود .

۴٫جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌که عامل، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صدهزار تومان به او اجرت می‌دهم، به این عمل جعاله گفته می‌شود.

اقسام جعاله:

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

۱- جعالۀ خاص؛ که ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند مثل این‌که پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد.

۲- جعالۀ عام؛که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید، هر کس فلان کار را انجام دهد، این‌قدر پاداش می‌دهم.

۵٫سلف

معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین ، بر این اساس یکی از روشهایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای تولیدی‌ بکار گرفته می شود ( اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد) پیش خرید نقدی محصولات آنها است .

شرایط اعطای تسهیلات

شرایط متقاضی :
متقاضی معامله سلف با بانک باید حائز شرایط زیر باشد :
الف ـ پیش فروش کننده کالا ، واحد تولیدی در بخشهای صنعت ، معدن و کشاورزی باشد .
ب ـ راساً تولید کننده کالای مورد معامله سلف باشد .
ج ـ وسائل و امکانات تولید کالای مورد معامله را داشته باشد .
د ـ کلیه مدارک لازم برای انجام عملیات موضوع معامله سلف را ارائه نماید .

۶٫ فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد. تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار ، وسایل تولید و ماشین آلات و تأسیسات ، مسکن و کالاهای مصرفی بادوام اعطاء می گردد.

مراحل انجام کار:

*تکمیل فرم درخواست استفاده از تسهیلات بانک.
*استعلام تسهیلاتی که توسط بانک انجام می گردد.
*اخذ سایر مدارک مورد نیاز و تکمیل فرمهای مربوطه حسب تشخیص بانک به منظور بررسی درخواست مطروحه.
*انعقاد قرارداد
*اعطای تسهیلات.

۷٫ ضمانت نامه

به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.

ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.


انواع ضمانتنامه های بانکی:

– ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده                    – ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان

– ضمانتنامه حسن انجام تعهدات                            – ضمانتنامه گمرکی

– ضمانتنامه حسن انجام کار                                  – ضمانتنامه تعهد پرداخت

– ضمانتنامه پیش پرداخت                                      – ضمانتنامه متفرقه

کلیه شرکت های تولیدی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش صنعت و معدن مشغول فعالیت می باشند، می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک  می باشد.

منبع: بانکی دات آی آر

http://www.accpress.com/news/1392/05

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.