ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

استفاده از پرستاران برای فشار بر تامین اجتماعی:

0

دبیرکل خانه پرستار مطرح کرد:

استفاده از پرستاران برای فشار بر تامین اجتماعی/ وزارت بهداشت برای پرداخت کارانه بودجه کافی دارد .

ایلنا: یک مقام صنفی پرستاری عقیده دارد که وزارت بهداشت با تعلل در پرداخت کارانه پرستاران قصد دارد تا بر میزان فشارهای خود بر صندوق‌های بیمه‌های درمانی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی اضافه کند.

محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار با اعلام این خبر به ایلنا گفت: این اقدام وزارت بهداشت به نوعی استفاده ابزاری برای تحقق ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت است.

در روزهای اخیر محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفتگو با رسانه ها گفته بود وزارت بهداشت به علت عدم پرداخت طلب بیمارستان از سوی سازمان های بیمه ای نتوانسته کارانه پرستاران را پرداخت کند.

در این باره شریفی مقدم افزود: کارانه کادر پزشکی۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۴ هزار میلیارد تومان سهم پزشکان و ۱ هزار میلیارد تومان سهم غیر پزشکان است که از این میزان نیز ۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به پرستاران است.

به عقیده وی وزارت بهداشت منابع مالی کافی برای پرداخت کردن مطالبات مربوط به کارانه معوقه پرستاران را در اختیار دارد و اگر مسئولان این وزارت خانه قصد انجام چنین کاری را دارند می‌توانند این کار را انجام دهند.

این فعال صنفی پرستاری در تشریح ماجرا گفت: از قرار معلوم با به اجرا در آمدن طزح تحول سلامت، مطالبات بیمارستان‌ها با رشدی کمتر از ۱۰۰ درصد، از ۲۹ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است و در مقابل درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها با رشدی ۲۵۰ درصدی از میزان ۱۹ درصد به ۵۸ افزایش یافته است.

وی افزود: مقایسه حجم بدهی‌ و درآمد بیمارستان‌ها نشان می‌دهد که اگر مدیران مستقر در وزارت بهداشت بخواهند می‌توانند از محل منابع موجود کارانه پرستاران را پرداخت کنند.

وی در توضیح این ادعا که بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت بدهکارند، گفت: قطعا به دلیل بالا بودن تعرفه های پزشکی صندوق‌های بیمه به وزارت بهداشت بدهکار هستند اما باید در نظر داشت که سازمان تامین اجتماعی به عنوان فراگیرترین صندوق درمانی کشور جایی در میان این بدهکاران ندارد.

شریفی مقدم افزود: این احتمال هست که مدیران وزارت بهداشت با دست گذاشتن بر روی بدهی صندوق‌های بیمه‌ای می‌خواهند تا زمینه ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت را فراهم کنند و این درحالی است که با وجود بالا بودن تعرفه‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی همواره خوش حساب ترین صدوق درمانی بوده است.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.