ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لایحه دولت روابط کار را به نابودی می کشاند :

0

عضو فراکسیون کارگری مجلس:

لایحه دولت روابط کار را به نابودی می کشاند .

ایلنا: یک عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که لایحه اصلاح قانون کار به نابودی روابط کار می‌انجامد از این رو باید به نفع کارگران اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا سهیلا جلودار زاده که درچهارمین روز از نمایشگاه مطبوعات میهمان ایلنا بود در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: محتوای این لایحه طوری استکه تصویب آن به نابودی روابط کار می انجامد.

وی تاکید کرد: اگر قرار بر اصلاح قانون کنونی کار است باید این لایحه باید به نفع کارگران اصلاح شود چرا که در متن پیشنهادی دولت موارد زیادی وجود دارد که گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایان بر سر آن اختلاف جدی دارند.

جلودار زاده افزود: هم اکنون لایحه در کمییته روابط کار در حال بررسی است تا مواردی را که بر سر آن اختلاف وجود دارد با دقت بالا بررسی شود.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گشته بدون در نظر گرفتن نظر شرکای اجتماعی به مجلس فرستاده شد.

جلودارزاده لایحه اصلاح قانون کار را به ضرر دولت دانست و افزود: کارگران اصلی ترین حمایان دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بودند از این رو به هیچ وجه به نفع دولت نیست که این لایحه به این شکل تصویب شود.

وی در پایان افزود: جامعه کارگری از کسانی حمایت می‌کنند که همواره در جهت منافع آنان حرکت کنند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.