ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لایحه‌ای که به زیان کارگران باشد را رد می‌کنیم :

0

عضو فراکسیون کارگری مجلس:

لایحه‌ای که به زیان کارگران باشد را رد می‌کنیم.

ایلنا: در چهارمین روز از از برگزاری نمایشگاه مطبوعات، نماینده اردل، کیار کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی ازغرفه خبرگزاری ایلنا بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا «علی کاظمی بابا حیدر» با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: لایحه اصلاح قانون کار باید منافع شرکای اجتماعی دولت را مدنظر قرار دهد.

این عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: بارها گفته ایم که لایحه‌ای را که نقض کننده حقوق کارگران باشد را به رسمیت نمیشناسیم از این رو از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خواسته‌ایم که برای جلوگیری از نقض حقوق بنیادین کاراز تشکل های کارگری و کارفرمایی برای حضور در جلسات دعوت کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت هماهنگی لایحه اصلاح قانون کار با ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید کرد: این ماده قانونی به صراحت بر رعایت سه جانبه گرایی تاکید کرده است اما لایحه ای را که دولت گشته به مجلس فرستاده سه جانبه گرایی را رعایت نکرده است

کاظمی بابا حیدر افزود: البته دولت یازدهم نیز  سه جانبه گرایی را رعایت نکرده و اقدامی برای بازپسگیری لایحه به منظور در نظر گرفتن حقوق شرکای اجتماعی انجام نداده است.

این عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت افزود: منابع درمان کارگران تنها متعلق به خود آنها است و این نیز تنها با رعایت استقلال سازمان تامین اجتماعی ممکن می‌شود.

منبع : http://www.ilna.ir

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار