ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

خواهان استرداد لایحه اصلاح قانون کار هستیم :

0

جمعی از کارگران خودروساز در دیدار از غرفه ایلنا:

خواهان استرداد لایحه اصلاح قانون کار هستیم .

جمعی از کارگران خودروساز در دیدار از غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات از تلاش دولت و مجلس برای تغییرات ضدکارگری در قانون کار انتقاد کردند.

روز گذشته، جمعی از کارگران خودروساز در دیدار از غرفه ایلنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار انتقاد کردند.

این کارگران گفتند: خواسته جامعه کارگری نه تنها استرداد لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار، بلکه اجرایی شدن بندهای حمایتی این سند قانونی است که سالهاست به دست فراموشی سپرده شده.

کارگران خودروساز از همه تشکل‌ها و فعالین کارگری خواستند که به این تلاش‌ها برای جرح و تعدیل قانون کار اعتراض کنند. این کارگران همچنین از نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس مصرانه خواستند که تلاش کنند این لایحه به دولت برگردانده شود.

علاوه بر این، این کارگران به مطرح شدن مجدد طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت انتقاد کردند و افزودند: منابع مالی تامین اجتماعی حق الناس کارگران است و هیچ نهادی حق دست اندازی به آن را ندارد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.