ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

اعتراض به ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و تغییرات قانون کار :

0

کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تهران مطرح کرد؛

اعتراض به ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و تغییرات قانون کار .

کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران شهرستان تهران با صدور بیانیه‌ای هرگونه ادغام و تجمیع درمان سازمان تامین اجتماعی و تغییرات قانون کار را محکوم و تاکید کرد؛ در گردهمایی روز سه‌شنبه ۲۵ آبان شرکت خواهد کرد.

کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران شهرستان تهران با صدور بیانیه‌ای هرگونه ادغام و تجمیع درمان سازمان تامین اجتماعی و تغییرات قانون کار را محکوم و تاکید کرد در گردهمایی که به این منظور در روز سه‌شنبه ۲۵ آبان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران شهرستان تهران در آغاز این بیانیه به نشست مشترک اعضای هیئت مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی استان و شهرستان تهران، قرچک و ورامین و کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در روز یکشنبه ۱۶ آبان اشاره کرده است.

در ادامه بیانیه آمده است: در این نشست پیرامون مسائل و موضوعات روز جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارگران صحبت و تاکید شده سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین‌النسلی‌ست و اموال آن حق‌الناس است.

در ادامه این بیانیه بر ایجاد وحدت و یکپارچگی بین تشکل‌های کارگری و و کانون‌های بازنشستگی و حفظ اشتغال موجود تاکید شده است.

کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران شهرستان تهران در پایان این بیانیه هرگونه ادغام و تجمیع درمان سازمان تامین اجتماعی و تغییرات قانون کار را محکوم و تاکید کرد؛ در گردهمایی که به این منظور در رور سه‌شنبه ۲۵ آبان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.