ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لایحه اصلاح قانون کار مقدمه‌ای بر برده‌داری نوین:

0

در طومار جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته تهرانی عنوان شد:

لایحه اصلاح قانون کار مقدمه‌ای بر برده‌داری نوین/ خطر تشدید شکاف طبقاتی.

ایلنا: جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته تهرانی با تهیه و امضاء طوماری از لایحه معیوب اصلاح قانون کار به عنوان مقدمه ای بر برده داری نوین و عامل تشدی فقر و شکاف طبقاتی یاد کردند..

به گزارش ایلنا در این طومار که به امضای بیش از ۹۰۰ نفر( کارگران، بازنشستگان، انجمن‌های اسلامی، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر غرب) رسیده است تاکید شده است که لایحه اصلاح قانون کار مقدمه ای بر برده داری نوین است که باعث رونق فقر و محرومیت و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد.

در ادامه بیانیه آمده است: بررسی‌ها نشان دهنده آن است که قانون کار کوچکترین مانعی در جهت تولید و اشتغال کشور محسوب نمی‌شود و بهتر است بازیگران اصلاح قانون کار مطالعه دقیقی از وضعیت جامعه فعلی و مافیای اقتصادی و ورود کالاهای خارجی فلج کننده اشتغال داشته باشند.

در ادامه یادآوری شده است که قانون کار به عنوان یکی از مترقی ترین و جامع ترین قوانین کار دنیا جنبه حمایتی از جامعه مظلوم کارگری دارداما عده‌ای دانسته یا ندانسته به بهانه اینکه این قانون مانع تولید و اشتغال است در جهت اصلاح و تغییر آن برآمدند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است که امضا کنندگان  این بیانیه با هرگونه اصلاح قانون کار، بدون حضور شرکای اجتماعی مخالف هستند و یقینا در صورتی که به خواسته قانونی جامعه کارگری توجهی نشود از خط قرمزهای جامعه کارگری عدول شده است و قطعا با واکنش جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.