ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

نحوه محاسبه سود وام های بانکی:

0

فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه (چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود مانند زیر محاسبه می شود

نحوه محاسبه سود وام های بانکی با روش قدیمی

نحوه محاسبه سود بانکی

مثال: اگر شما ۱ میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ ماهه

برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.

 ۲۴۰۰ / ( ( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات

مبلغ بهره  ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / ( ۱ + ۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

تعداد اقساط / ( مبلغ بهره + اصل وام ) = مبلغ اقساط ماهانه

مبلغ هر قسط   ۹۰۱۰۴ = ۱۲ / ( ۸۱۲۵۰ + ۱۰۰۰۰۰۰ )

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه) با فرمول زیر صورت می گیرد:

۳۶۵۰۰ / (  مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات

( مبلغ بهره + اصل وام ) = مبلغ قسط

توجه نمایید در مثالهای بالا سود  کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود. ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرند دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به مشتری از مبلغ وام کسر میکنند یعنی کل سود (کارمزد) را همان اول میگیرند که در این صورت:

نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

  ۱۲۰۰ / ( ( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سودتسهیلات

در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشان دهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

نحوه محاسبه سود وام های بانکی با روش جدید

نحوه محاسبه سود بانکی

اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد  و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو) فرض کنیم:

  سود سود و اصل مبلغ قسط (ریال)
فرمول قدیم       ۲۱,۳۵۰,۰۰۰       ۹۱,۳۵۰,۰۰۰        ۱,۵۲۲,۵۰۰
فرمول جدید     ۲۳,۴۲۶,۴۷۲     ۹۳,۴۲۶,۴۷۲        ۱,۵۵۷,۱۰۷

تذکر: در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان (با توجه به مفاد قرار داد) قرار میگیرد، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد: متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد.

تذکر: اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام (ماه) استفاده گردد نتیجه بر عدد ۲۴۰۰ تقسیم میشود، اما اگر مدت روزانه (مثال = ۳۶۵ روز) لحاظ شد باید حاصل را بر ۳۶۵۰۰ تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد.

برای محاسبه تعداد افساط با فاصله بیشتر از یک ماه نیز از فرمل زیر استفاده می شود:

A = ( C * R * ( 1 + R ) ^ N ) / ( ( ( 1 + R ) ^ N ) – ۱

مبلغ هر قسط = A

اصل تسهیلات = C

نرخ بهره موثر = R

تعداد اقساط = N

R = r / 12 * k

نرخ بهره اسمی سالانه = r

فاصله اقساط مثلا اگر اقساط ماهانه باشد عدد ۱ و در صورتی که اقساط سه ماهه باشه عدد ۳ قرار می دهیم = k

منبع : http://www.seyedrezabazyar.com/fa/how-to-calculate-bank-interest

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار