ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تغییر قانون کار تضییع حقوق ۴۰ میلیون نفر است :

0

خانه کارگر شرق تهران:

تغییر قانون کار تضییع حقوق ۴۰ میلیون نفر است .

ایلنا: خانه کارگر شرق تهران با تنظیم طوماری مخالفت خود را با ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و لایحه اصلاح قانون کار اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در متن این طومار که به امضای بیش از ۲۰۰ نفر  از کارگران شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی رسیده است؛ ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها خلاف عرف و شرع اعلام شده است.

از سویی دیگر امضاکنندگان این طومار لایحه اصلاح قانون کار را تغییر قانون کار ارزیابی کرده‌اند که براساس آن حقوق کارگران و خانواده‌های آنان که بالغ بر ۴۰  میلیون نفر می‌شود تضییع می‌شود.

لازم به ذکر است که متن این طومار در حاشیه برگزاری کنگره خانه کارگر شرق تهران در تاریخ ۶ آبان تهیه شده است.

 

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.