ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بیانیه کانون های کارگری و بازنشستگی تامین اجتماعی :

0
بیانیه کانون های عالی کارگری و بازنشستگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی خطاب به نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم
بطور معمول شنیدن کلماتی مانند رشد و توسعه در ذهن انسان نوید بخش وامیدآفرین جلوه میکند و انسان فکر میکند قرار است مزیت ومزایایی بیشتر ازقبل وبهتر از گذشته نصیبش شود.وقتی هم در کشور سخن از نوشتن برنامه توسعه میشود ما کارگران  وبازنشستگان گمان میکنیم اولیای امور در دولت ومجلس میخواهند خبرهای خوشی را اطلاع دهند وآینده ای بهتر را برایمان تدبیر کنند.ولی در این چند صباحی که از تدوین وتصویب برنامه ششم توسعه صحبت میشود عده ای ازپزشکان در وزارت بهداشت وکمیسیون بهداشت مجلس هر روز  پشت ما را میلرزانند وبه جامعه کارگری ومستمری بگیران وحتی کانونهای کارفرمایی شوک وارد میکنند.این دسته از پزشکان میخواهند کاری کنند که نه تنها برنامه ششم توسعه مزیت جدیدی برای کارگران ومستمری بگیران تامین اجتماعی به ارمغان نیاورد بلکه بخش درمان سازمان را هم از آنها بگیرند. البته رئیس جمهورمحبوب وقاطبه اعضای دولت محترم تدبیر وامید به این نکته توجه داشته وحکم تجمیع یا ادغام در لایحه تقدیمی دولت وجود ندارد ولی پزشکان حاضر در وزارت بهداشت وکمیسیون بهداشت مجلس بدنبال درج حکم تجمیع وادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در فرایند تصویب برنامه ششم در مجلس دهم هستند.امری که در مجلس نهم هم بدنبال آن بودند ولی با هوشیاری نمایندگان محترم  عضو کمیسیون تلفیق مجلس نهم ناکام ماندند.
بهرحال ۴۰میلیون نفر بیمه شدگان تامین اجتماعی از دولت ومجلس وبرنامه توسعه چشم یاری وامید به بهبود داشته ودارند
“مازیاران چشم یاری داشتیم”وانتظار داشتیم همینطور که به فکر بیمه شدگان وبازنشستگان کشوری هستند به فکر بیمه شدگان وبازنشستگان کارگری هم باشند ولی اگر به هردلیلی نمیخواهندیانمیتوانند به ما بیمه شدگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی کمک کنند حداقل ضربه نیز نزنند واگر چیزی به سرسفره ما نمی آورند حداقل قوت لایموت ما را از سر سفره مان برندارند وزمینه دست اندازی به اموال مارا فراهم نکنند.
ازطلا گشتن پشیمان گشته ایم    مرحمت فرموده مارا مس کنید!
ما انتظار داشتیم که مجلس به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه پیشرفت وعدالت اسلامی_ ایرانی  را بجای رشد وتوسعه غربی ها تحقق ببخشند ولی حالا می بینیم که عده ای از پزشکان در دولت ومجلس میخوهند برخلاف شرع وقانون وعدالت اموال ما را صرف زیاده خواهی های خود نمایند.
ما تشکل های عالی وسراسری کارگری وبازنشستگی بدینوسیله مخالفت شدید خودرا با هرگونه تجمیع وادغام بخشهای درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام وقبل از استفاده از حقوق قانونی خود برای اعتراضات مدنی آماده مناظره ومواجهه کارشناسی بامدعیان منافع قلیلی از پزشکان زیاده خواه هستیم واز مجلس هم میخواهیم که فرصت بیان دلایل کارشناسی را به ما بدهد.

و ماتوفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب

کانون عالی شوراهای اسلامی کار
کانونعالی انجمنهای صنفی کارگری
کانونعالی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی

منبع : http://tabnak.ir/fa/news/635996

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار