ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی تسهیل دست اندازی به اموال کارگران :

0

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران مطرح کرد:

ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی تسهیل دست اندازی به اموال کارگران .

ایلنا: دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بر ضرورت مخالفت باطرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت تاکید کرد و یادآور شد در صورت انجام این ادغام زمینه دست اندازی به اموال کارگران را تسهیل می‌کند.

 «حسین حبیبی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت این سازمان بتواند خدمات درمانی و بیمه‌ای خود را همانند گذشته به بیمه شدگان ارائه دهد.

حبیبی با یادآوری ورشکستگی بسیاری از صندوق بیمه‌ای تصریح کرد: دست اندازی به اموال کارگران و اقشار محروم در سازمان تامین اجتماعی همیشه برای دولت‌ها وسوسه برانگیز بوده است از این رو سعی کردند تا آن را از یک نهاد عمومی غیر دولتی به یک نهاد دولتی تبدیل کنند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه ۷۰ درصد از تعهدات بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: ثروت و سرمایه هنگفت سازمان تامین اجتماعی موجب شده تا در سال‌های گذشته مدام بر حجم تعهدات این سازمان افزوده شود.

این فعال کارگری با اشاره به تلاش‌های وزارت بهداشت برای جبران کسری منابع طرح تحول سلامت تصریح کرد: وزارت بهداشت دیواری کوتاه‌تر از بیمه شدگان تامین اجتماعی که از اقشار فرودست جامعه هستند نیافته است.

حبیبی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که وزارت بهداشت پس از فروش خدمت توسط تامین اجتماعی هزینه‌های استهلاک، فرسودگی و ضرهای هنگفت به اموال سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند.

مطابق تبصره ۲ ماده ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

حبیبی افزود: وقتی که چنین تضمینی از سمت دولت وزارت بهداشت وجود ندارد باید بر اساس چه منطقی اموال بیمه شدگان رادر اختیار وزارت بهداشت گذاشت.

حبیی در پایان خواستار مخالفت صریح شرکای اجتماعی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دانشگاهیان و تمامی دلسوزان جامعه کارگری با طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت شد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.