ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مجلس منابع درمان تامین اجتماعی را به چاه ویل نریزد :

0

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:

مجلس منابع درمان تامین اجتماعی را به چاه ویل نریزد .

ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران می‌گوید به نظر می رسد مسئولین وزارت بهداشت تا زمان که تمامی منابع درمان کارگران را در چاه ویل نریزند راضی نخواهند شد.

«نصرالـله دریابیگی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: دست اندازی یه منابع درمان کارگران برای جبران کسری منابع طرح شکست خورده بیمه سلامت تنها زمینه نارضایتی کارگران از دریافت خدمات درمان تامین اجتماعی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به گذشتن حجم بدهی پرداخت نشده دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تصریح کرد: در نتیجه این وضعیت هم اکنون بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تامین اجتماعی در تامین تجهیزات درمانی دچار مشکل هستند و جدا از این ماجرا صف‌های طولانی برای دریافت خدمات درمانی مدت‌هاست که باعث بلند شدن صدای اعتراض کارگران شاغل و بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی شده است.

دریابیگی در انتقاد به طرح تحول سلامت  به کم رنگ شدن نقش بیمه به عنوان یک ساز و کار برای مدیریت منابع سلامت  اشاره کرد و افزود: در طرح تحول سلامت، نقش بیمه ، کم رنگ شده و اکثر منابع مالی بصورت مستقیم تخصیص یافته است که این امر، زمینه ی بروز فساد را فراهم می آورد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به افزایش فاصله بین ویزیت پزشکان و دستمزد‌های کادر درمان اشاره کرد و افزود: پرستاران و کارگران بیمارستان‌ها از انگیزه کافی برای کار برخوردار نیستند چرا که طرح تحول سلامت تنها تعرفه‌های درمانی پزشکان متخصص را افزایش داده است.

دریابیگی افزود: به علت انگیزه ی پایین کادر درمانی برای خدمت در مناطق محروم، همواره این مناطق از کمبود نیروی انسانی، بالاخص پزشکان متخصص رنج می برد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان افزود: بارها در اجتماعات کارگری نسبت خطر این ادغام هشدار داده ایم اما به نظر می‌رسد که مسئولین وزارت بهداشت تا زمانی که تمام منابع درمان کارگران را تلف نکنند و به چاه ویلی که خود طراحی کرده‌اند، نریزند راضی نخواهند شد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.