ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

شکاف درآمدی بیشتر شد :

0

«افکارنیوز» بررسی کرد:

شکاف درآمدی بیشتر شد .

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، از افزایش شکاف درآمدی در کشور حکایت دارد.

گروه اقتصادی- تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ منتشر شده است. بر پایه این گزارش، نابرابری‌های درآمدی طی سال‌های فعالیت دولت روحانی بیشتر شده است.

به گزارش افکارنیوز، به عبارتی، در حالی که ضریب جینی در کل در سال ۱۳۹۱ حدود ۰٫۳۷ بوده، در سال ۱۳۹۴ این رقم به ۰٫۳۹ افزایش یافته است. این افزایش نشان می‌دهد که شکاف درآمدی در کشور طی سه سال گذشته افزایش یافته است.

ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و برعکس، هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد، یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد، یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

آمارهای مرکز آمار ایران در خصوص ضریب جینی در شهرها نشان می‌دهد که ضریب جینی از ۰٫۳۵ در سال ۱۳۹۱ به ۰٫۳۷ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. این شاخص در روستاها این‌گونه بوده است: در سال ۱۳۹۱ حدود ۰٫۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ حدود ۰٫۳۴ درصد.

Capture (3)

مریم فکری

منبع : http://www.afkarnews.ir

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار