ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لایحه اصلاح قانون کار مانند سونامی کارگران را می‌بلعد :

0

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

لایحه اصلاح قانون کار مانند سونامی کارگران را می‌بلعد .

یک فعال کارگری استان لرستان لایحه اصلاح قانون کار را به سونامی تشبیه کرد که امواج آن جامعه کارگری را می‌بلعد از این رو دولت باید قبل از اینکه بررسی لایحه در مجلس آغاز شود درخواست استرداد آن را ارسال کند.

«محمد حسن موسیوند» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم امید برای احیای دوباره جامعه کارگری شکل گرفت اما مطرح کردن دوباره لایحه اصلاح قانون کار این امیدها را کمرنگ می‌کند.

موسیوند لایحه اصلاح قانون کار را به یک سونامی تشبیه کرد و افزود: امواج این سونامی کارگران را می‌بلعد و اندک حقوق آنها که تنها روی کاغذ از آن اثری باقی مانده است را محو می‌کند.

این فعال کارگری استان لرستان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد، تصریح کرد: فرصت کافی در این زمینه برای دولت وجود ندارد و دولت در جهت حفظ کرامت انسانی کارگران و طبقات محروم بهتر است لایحه را همین امروز از مجلس پس بگیرد.

موسیوند بر ضروت رعایت سه جانبه‌گرایی در اصلاح قانون کار تاکید کرد و افزود: اصلاح بدون رعایت سه جانبه‌گرایی را می‌توان تنها تغییر قانون کار به نفع امنیت سرمایه دانست از این روست که همیشه تاکید داشتیم جریان صاحب سرمایه نباید به دنبال تعدیل قانون کار به نفع امنیت سرمایه باشد.

این فعال صنفی کارگری استان لرستان مواد حمایتی قانون کار را غیرقابل تعدیل دانست و افزود: مواد حمایتی قانون کار مثل ماده ۷ و ۴۱ قابل تعدیل و تفسیر به نفع یک جریان خاص نیست و کف حمایت‌ها را نمی‌توان به این سادگی از میان برد.

وی در پایان افزود: کسانی که بخواهند حمایت‌های حداقلی در قانون کار را از کارگران بگیرند و حتی اجرای آنها را عقیم بگذارند باید منتظر تبعات آن چرخه بر تولید باشند چراکه خود را متضرر کرده‌‌اند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.