ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بازپس دادن لایحه اصلاح قانون کار به دولت :

0

یک نهاد کارگری از رئیس مجلس خواستار شد:

بازپس دادن لایحه اصلاح قانون کار به دولت.

ایلنا: جمعی از اعضای کانون شورای اسلامی کار محور مرکز در استان تهران با در نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار و اعاده این لایحه دولت به دولت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نویسندگان این نامه از قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی کارگران یاد کرده و افزودند: به استناد  اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و فصل سوم (حقوق ملت) از قانون اساسی، قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز  کارگران در حکم فراگیر ترین گروه اجتماعی بوده و تضعیف و نابودی آن با نابودی حاکمیت قانون اساسی برابر است.

در دنباله این بیانیه آمده است: لایحه تهیه شده از سوی دولت برای اصلاح قانون کار نه تنها مغایر اصول یاد شده در قانون اساسی است که ناقض  مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز محسوب می‌شود.

همچنین به عقیده امضاء کنند گان این بیانیه لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده است و در صورت تصویب، به زیان آنها شرایط و روابط کار را به صورت ظالمانه‌ای تغییر خواهد داد.

امضا کنندگان این بیانیه که عقیده دارند با تصویب لایحه اصلاح قانون کار، حق اعتراضات واعتصابات صنفی از کارگران سلب می‌شود؛ افزودند: ما نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار محور مرکز در تهران مفاد لایحه مورد نظر را موجب نابودی تشکل‌های صنفی کارگری دانسته وتنها به شرط رعایت سه جانبه گرایی و در نظر گرفتن منافع طرفین علی الخصوص کارگران با بازبینی و اصلاح مقررات کنونی موافقت خواهیم کرد.

تصویر متن کامل این بیانیه به پیوست ضمیمه این خبر است.

 دانلود فایل

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.