ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

هزینه های نمایندگی چیست؟انواع آن :

0
تعاریف هزینه نمایندگی:
۱- هزینه هایی هستند که مالکان به خاطر اعمال نظارت بر عملکرد، فعالیتها و اقدامات مدیران متحمل میشوند تا اطمینان پیدا کنند مدیران در راستای حداکثر رساندن منافع آنها کار میکنند.
۲- هزینهای است که سهامداران برای کم کردن تضاد منافع نماینده با سهامداران میپردازند.
۳- لذا ممکن است بین حداکثر شدن منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران اصطکاک یا تضاد منافعی به وجود آید که آن را مشکل یا مسئله نمایندگی مینامند.

۴- هزینه ناشی از تعارض بین مدیران و ذینفعان است که ذینفعان شامل: ۱- سهامداران؛ ۲- کارکنان؛ ۳- مشتریان؛ ۴- تأمینکنندگان مواد اولیه؛ ۵- برخی از سازمانهای دولتی؛ ۶- اعتباردهندگان.

هزینه های نمایندگی به سه گروه تقسیم میشود:
۱- هزینه های نظارت بر عملیات مدیران: بابت حسابرسی و استقرار رویههای کنترلی
۲- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی جهت محدود کردن رفتار نامطلوب مدیران

۳- هزینه های فرصت یعنی سهامداران مجبورند محدودیتهایی اعمال کنند.

راههای کاهش هزینه های نمایندگی:
۱- افزایش پاداش و حقوق مدیران
۲- مداخله مستقیم سهامداران در امور سازمان
۳- تهدید به اخراج مدیران
۴- تهدید به خرید (بلعیدن) سهام شرکت توسط رقبا

منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/632286

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار