ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

سیاست وزارت کار در قبال کارگران یک بام و دو هواست :

0

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

سیاست وزارت کار در قبال کارگران یک بام و دو هواست .

ایلنا: عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید وزارت کار با ارسال لایحه معیوب اصلاح قانون کار به مجلس و برخورد منفعلانه نسبت به واکنش‌های اعتراضی کارگران، سیاست یک بام و دو هوا اتخاذ کرده است.

«علی اصلانی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: جامعه کارگری تنها بر سر میز مذاکره‌ای که در چارچوب گفتگوهای سه جانبه تشکیل شده باشد، حاضر است راجع به بازنگری در قانون کار گفت‌گو کند.

اصلانی در واکنش به صحبت‌های «اخیر سلمان خدادی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که گفته بود از هفته آینده لایحه اصلاح قانون کار در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: این جلسه هیچ کدام از استانداردهای مورد نظر کارگران را ندارد و بنابراین خروجی آن نمی تواند تامین کننده مطالبات صنفی آنها باشد.

وی در توضیح موضع خود گفت: قطع یقین در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس زمان کافی برای  بحث و بررسی منصفانه لیاحه اصلاح قانون کار وجود ندارد و بنابراین احتمال دارد که مصوبه نهایی مجلس به زیان کارگران تمام شود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار  استان البرز در خصوص تبعات تصویب مفاد معیوب و خطرناک لایحه اصلاح قانون کار گفت: این لایحه شکاف اجتماعی بین طبقه فرودست کارگر را با طبقات فرادستی جامعه افزایش می‌دهد.

وی بایادآوری اینکه حتی گروه‌های کارفرمایی هم در مخالفت با این لایحه موضعگیری کرده‌اند، افزود: جای تعجب است که مجلس و دولت اینطور بر اصلاح لایحه ضد اشتغال تاکید دارند.

اصلانی افزود: سیاست های دولت در در خصوص لایحه اصلاح کار به صورت یک بام و دو هوا است زیرا از سویی می‌گوید لایحه را به زودی از مجلس بر می‌گرداند و چند روز بعد مواضعش را در این خصوص تغییر می‌دهد.

اشاره این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به گفته‌های اخیر معاونت روابط کار وزارت کار برمی‌گردد که پس از شکل گیری موج اعتراض تشکل های کارگری به رویکرد نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، گفته بود که دولت آماده پس گرفتن این لایحه از مجلس است.

اصلانی در تشریح سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت در خصوص لایحه اصلاح قانون کار افزود: دولت یازدهم از بدو روی کار آمدنش مدام تاکید می‌کند که سیاست های مخرب دولت قبل در خصوص تضعیف جایگاه انسانی کارگران را دنبال نخواهد کرد اما شاهد هستیم که لایحه‌ای را که دولت قبل با رویکرد ضد کارگری‌ تهیه شده بوده را به مجلس فرستاده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان افزود: تشکل‌های کارگری کشور تا آخرین لحظه  با تمام توان مقابل لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار ایستادگی خواهند کرد زیرا با کلیات این لایحه مخالف هستند و تبعات آتی آن را به خوبی می‌دانند.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.