ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

وجود سالمندان وپیشکسوتان در جامعه سبب افزایش نعمت و خیر و برکت است:

0
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان درمراسم گرامیداشت روز خانواده وتکریم بازنشستگان :

وجود سالمندان وپیشکسوتان در جامعه سبب افزایش نعمت و خیر و برکت است.

مراسم گرامیداشت روز بازنشستگان با حضور مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی و مدیران کل و درمان تامین اجتماعی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در این مراسم ضمن تشریح فلسفه نامگذاری ٢۵ ذی الحجه به نام روز خانواده وتکریم بازنشستگان، وجود سالمندان در جامعه را عاملی موثر در افزایش نعمت وبرکت الهی برشمرد و اظهار داشت : بنابر روایات دینی اگر بزرگ قوم وریش سفیدی بر ما وارد می شود تکریم وگرامیداشت او واجب است.
جمیل حق پرست افزود: دوره بازنشستگی مرحله نوینی اززندگی است که باید با عزت سپری شود.
وی اظهار داشت: بازنشستگان بالاترین سرمایه زندگی یعنی عمر وجوانی خود را درعرصه های تولید وگرداندن چرخهای اقتصاد وصنعت کشورصرف کرده اند که بخش عمده آن طی سالیان دفاع مقدس وبازسازی ودرسخت ترین شرایط طی شده است واینک تکریم آنها به منزله احترام به نسلی است که فداکاری وایثار را درزمینه های مختلف متجلی نموده وتوسعه وآبادانی میهن را سبب شده اند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان اذعان داشت: تکریم بازنشستگان منزلت بخشیدن به نیروهای فعال امروز جامعه است که شاهد تصویری ازفردای خود درآینه سیمای پیشکسوتان وبازنشستگان بعنوان گنجینه های خرد وتجربه درجامعه هستند.
حق پرست افتخارسازمان تامین اجتماعی را خدمت درمجموعه ای دانست که یکی ازگروههای اصلی هدف آن جامعه بازنشستگان است.
وی همچنین با اشاره به جمعیت ١٠۴ هزار نفری مستمری بگیران گیلان این تعداد را دارای رشدی افزون بر٢٢۵ درصد نسبت به آغاز دهه ٨٠ برشمرد وخاطرنشان کرد : امیدواریم با تلاش وکوشش بتوانیم درتحقق انتظارات ورفع دغدغه های این گروه قدمهای موثری برداریم.
مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان نیز در این مراسم اوج شکوفایی انسان را درسالهای پختگی وبازنشستگی دانست.
دکترشهدی نژاد ارتقاء هتلینگ بیمارستان تامین اجتماعی رشت وانجام بیش از ١٢ هزار عمل جراحی وقرارگرفتن درزمره استانهای موفق درتربیت نیروهای پرسنلی بمنظورطی نمودن دوره های آموزشی طب سالمندی برای ارائه خدمات مطلوبتر به این قشر را از اهم فعالیتها واقدامات حوزه درمان قلمداد کرد.
درپایان این مراسم از۵ مستمری بگیر نمونه وبرتر استان براساس شاخصها ومولفه های تبیینی تجلیل بعمل آمد.

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/32453/2/32453.html

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار