ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

صیانت از اموال بازنشستگان هدف دولت یازدهم :

0

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد:

صیانت از اموال بازنشستگان هدف دولت یازدهم .

ایلنا: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: در دولت یازدهم تمام تلاش سازمان تامین اجتماعی در صیانت از اموال بازنشستگان و کارگران بوده که در واقع این دستاورد سرمایه‌گذاری خود آنهاست که ما آن را ارج می‌نهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید تقی نوربخش در راهپیمایی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در پارک آب و آتش شرکت کرده بود با اشاره به مسئولیت‌های سازمان تامین اجتماعی در قبال بازنشستگان تاکید کرد: کمی‌ها و کاستی‌هایی در این مدت وجود داشته است.

وی افزود: در دولت یازدهم تمام تلاش سازمان تامین اجتماعی در صیانت از اموال بازنشستگان و کارگران بوده که در واقع این دستاورد سرمایه‌گذاری خود آنهاست که ما آن را ارج می نهیم.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود تامین اجتماعی حیاط خلوت عده خاصی است صحیح نیست زیرا این سازمان متعلق به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است. صیانت از آن بر عهده مسئولین این سازمان است.

نوربخش با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی و ۱۵ درصدی مستمری افزود: تلاش کردیم تا با افزایش همگام مستمری نرخ تورم قدرت خرید بازنشستگان را حفظ کنیم و این مهم را در مدت باقی مانده ادامه خواهیم داد.

وی در خصوص مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی افزود: امروز مراکز درمان سازمان تامین اجتماعی کیفیت مطلوبی دارند و در کنار آن سعی شده که وضعیت این مراکز درمانی روز به روز بهتر و در شان اعضای سازمان تامین اجتماعی باشد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.