ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

با تجمیع و ادغام بیمه ها به شدت مخالف هستیم:

0
عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران:

با تجمیع و ادغام بیمه ها به شدت مخالف هستیم.

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: زوایای بحث تجمیع بیمه ها و یکی کردن بیمه ها از مباحثی بوده که در این ایام مطرح شده است و به شدت مخالف آن هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس حمیدرضا سیفی با حضور در برنامه شبکه خبرکه با موضوع ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت انجام شد، اظهار داشت: بحث تجمیع بیمه ها یکی از اصول مهمش عدالت اجتماعی بود و مقرر شده بود برای فعالیت موثر و کارآمد اینکار انجام شود.
وی گفت: بحث ما در این تجمیع و ساماندهی، از نوع مدیریت کلان نیست و معتقدیم هر نوع یکپارچه سازی باید منجر به کاهش هزینه ها شود.
سیفی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی که کل ساختار اقتصادی باید دارای جهت گیری به سمت بخش خصوصی بوده و واگذار شود، گفت: یکی از نقدهایمان به وزارت بهداشت و درمان، این است که چرا هم ارائه خدمات و هم مدیریت سیاستگذاری آن را در اختیار دارید؟
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که متعلق به کارگران و کارفرمایان است، گفت: چنانچه دولتها کاری با آن نداشته باشند،  این سازمان نهادی عمومی تلقی می شود که می تواند خود را اداره کند.
سیفی گفت: اگر نقدی در این حوزه وجود دارد، باید بررسی شود و ایراد کار گرفته شود اما اینکه یک بخش خصوصی و یا نهاد عمومی در حال انجام اینکار است و بیاییم خلاف اصل ۴۴ در اقتصاد مقاومتی عمل کنیم، اشتباه  است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت باید تشویق کند غیر از سازمان تامین اجتماعی، سازمانهای دیگر را نیز واگذار کند و خدمات را از آنان بخرد نه اینکه تمامی آنها را مدیریت کند. یعنی با توجه به خروجی مناسب و موفقیت نهادهای عمومی باید واگذاری صورت پذیرد.
عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران تصریح کرد: حتی اگر بپذیریم که یکپارچه کردن این موضوع هزینه را پایین می آورد و راندمان کار را افزایش می دهد، باید مداقه کنیم که بر اساس چه منابعی اینکار انجام می شود؟
وی اظهار داشت: امروز سازمان تامین اجتماعی متعلق به ۴٠ میلیون نفر جمعیت است که وجه بیمه را خودشان پرداخت کرده اند.
سیفی ادامه داد: صندوق هایی که در کشور هستند، اکثرا عمومی اند اما سازمان تامین اجتماعی درآمدش از کارگر و کارفرما است و این حق الناس است. از اینرو تصرف، ادغام و یا تجمیع در آن بی معنا است.
وی افزود: چه ساز و کاری برای این درآمد حق الناس که با درآمدهای بیمه ای مقرر است تلفیق و یکپارچه شود، تعریف کرده ایم؟
وی تصریح کرد: همیشه تجمیع کردن به معنای یکی کردن نیست. ما می توانیم سیاست هایمان را داشته باشیم، بیمه ها با هم رقابت کنند و ساختار را با هم یکپارچه کنیم نه حوزه اجرا و بدنه آن را.
سیفی گفت: سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که می تواند خروجی محور باشد اما با این تصمیمی که قرار است گرفته شود، خیلی از این مسائل نادیده گرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت به عنوان یکپارچه سازی طرح خوبی است اما ساز و کار و شیوه آن نیز مهم است از اینرو با این شیوه مخالف هستیم چرا که جزئیات در آن لحاظ نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان در طرح تحول سلامت بسیار کمک کرد، گفت: آیا افرادی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، دولت سرانه درمان را طبق قانون اساسی به آنان پرداخت کرده است؟
وی ادامه داد: باید بپذیریم اگر ادغامی قرار است شکل بگیرد، باید با ساز و کار مشخص و حساب شده انجام گیرد در غیر اینصورت اجازه نخواهیم داد برای سازمانی که امروز می تواند زیرمجموعه خود را پوشش دهد، تصمیمی گرفته شود که آن را دچار بحران و مشکل کند.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگری ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه، گفت: اعتقاد دارم تجمیع بیمه ها، با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های مقام معظم رهبری در تضاد است.
عباسی افزود: معتقدیم دولت به جای بزرگ سازی خود، باید به دنبال کوچک سازی و چابک سازی برای نظارت باشد و چنانچه تجمیع بیمه ها دنبال می شود، برای بنگاه های خصوصی که برای پزشکان هست نیز در نظر گرفته شود در حالیکه چنین چیزی نیست.
وی گفت: استقلال سازمان تامین اجتماعی از هر طرحی برای جامعه کارگری، بیمه شدگان و بازنشستگان اولی تر است و عبور از آن خط قرمز محسوب می شود.
وی ادامه داد: چنانچه قرار است حوزه درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت تفکیک شود، به دنبال آن بخش اقتصادی این سازمان نیز از طریق وزارتخانه دیگری پیگیری می شود.
عباسی اظهار داشت: آیا خانواده بیش از ۴٠ میلیون نفری تامین اجتماعی که به صورت خصوصی در این بحث دخیل هستند،  برای این موضوع رضایت دارند یا خیر؟
رئیس کانون انجمن صنفی کارگری ایران افزود: سازمان تامین اجتماعی بیت المال نیست و حق الناس است و با هرگونه ادغام درمان در سایر وزارتخانه ها مخالف هستیم.

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/32121/2/32121.html

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار