ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بدهی ٣٣٠٠ میلیارد ریالی کارفرمایان گیلانی به تامین اجتماعی:

0
مدیر کل تامین اجتماعی گیلان خبر داد:

بدهی ٣٣٠٠ میلیارد ریالی کارفرمایان گیلانی به تامین اجتماعی.

مدیر کل تامین اجتماعی گیلان گفت: کارفرمایان این استان تا پایان سال ٩۴ ، بیش از٣٣٠٠ میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بدهکارهستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، جمیل حق پرست افزود: تعداد ٣۶هزار فقره بیلان کارگاهی بمنظور اعلام دیون کارفرمایان بدهکاردرسالجاری صادر شده است.
وی اظهار داشت: ازمجموع رقم بدهی ها، مبلغ ٢٧۵٧ میلیارد ریال بدهی قطعی سالهای گذشته و ۵٧٠ میلیارد ریال مربوط به بدهی های برآوردی سال ٩۴ است.
حق پرست به تعداد مقرری بگیران تامین اجتماعی گیلان نیز اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی این استان درحال حاضر تعداد ٨١٣٢ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری را تحت پوشش دارد وماهانه بیش از ٧٠ میلیارد ریال بابت این تعهد پرداخت می کند.
وی افزود: درسال ٩۴ بیش از٧۵۴ میلیارد ریال بابت پرداخت مقرری بیمه بیکاری دراستان گیلان هزینه شده است.

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/31410/2/31410.html

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.