ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

کم فروشی به جای افزایش قیمت:

0
مهر گزارش می‌دهد؛

کاهش تورم در سبدمصرف‌خانوارمشهود نیست/کم فروشی به جای افزایش قیمت.

آمارها در حالی از کاهش نرخ تورم در نیمه اول سال حکایت دارد که این کاهش در سبد هزینه خانوارها آنگونه که باید، محسوس نیست و برخی اقلام مهم مصرفی با افزایش قیمت یا کم‌فروشی روبرو بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش تورم یکی از شعارهایی بود که دولت یازدهم از ابتدای سرکارآمدن وعده آن را به مردم داد. افزایش لجام گسیخته تورم در دولت نهم و دهم و جهش قیمت‌ها در بازار مصرف، شعار کاهش نرخ تورم را به یکی از جذاب‌ترین شعارهای دولت یازدهم برای مردم تبدیل کرده بود.

بر این اساس، دولت از همان ابتدای فعالیت، سعی کرد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، از طریق مهار نقدینگی، نرخ تورم را کنترل کرده و بازار را با ثبات همراه کند؛ این سیاست‌ها اقتصاد کشور را در رکود فرو برد؛ رکوردی که همچنان ادامه دارد.

دستاورد سیاستهای انقباضی دولت، کاهش نرخ تورم بود؛ البته این دستاورد،  آنگونه که باید، در سبد هزینه خانوارها مشهود نیست. براساس آمار مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته به طوری که نرخ تورم در فروردین ١١.٢ درصد، اردیبهشت ١٠.۴ درصد، خرداد ٩.٧ درصد، تیر ٩ درصد و مرداد ٨٠٩ درصد بوده و طبق پیش بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریور ماه جاری نیز از ٨٠٧ درصد فراتر نخواهد رفت.  در کنار این سیاست‌ها تورم کاهش پیدا کرده و تک رقمی شد اما همچنان باوجودیکه بر روی نمودارهای آماری کاهش تورم را می‌توان مشاهده کرد، در بخش‌های مختلفی که مستقیم با اقتصاد خانوارها مرتبط است اثری از کاهش قیمت‌ها نمی توان دید. قیمت اقلام خوراکی یکی از مهمترین این موارد است که باوجود کاهش تورم همچنان در برخی اقلام سیر صعودی را طی کرده است و خانوارها باید بهای بیشتری را برای تامین آنها بپردازند.

از سوی دیگر برخی اقلام مانند نان هم که در این مدت افزایش قیمت نداشته است اما وزن آن کاهش زیادی پیدا کرده بطوری که برخی نانوایی‌ها نان را با وزن کمتری به مشتریان می فروشند و سعی دارند با کم فروشی، هزینه‌های تولید را جبران کنند.

افزایش نرخ تخم مرغ و برنج داخلی

از سویی مقایسه آماری بین هفته منتهی به ۵ شهریور ۹۵ و ۶ شهریور ۹۴ نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام مصرفی مهم خانوار نسبت به سال گذشته تغییرات عمده‌ای داشتند.

نرخ برنج داخلی درجه یک در هفته منتهی به ۵ شهریور امسال در میادین شهرداری با هر کیلو نرخ ۷۶۰۰ تا ۱۱۰۰۰ تومان و در سطح شهر با نرخ ۱۲ هزار و ۳۳۷ تومان به فروش رسید در حالیکه در هفته منتهی به ۶ شهریور سال گذشته، نرخ برنج داخله درجه یک هر کیلو ۶۸۰۰ تا ۷۶۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۸۰۸۲ تومان در سطح شهر تعیین شده بود.

در بخش حبوبات هم نرخ نخود در آخرین آمار امسال، هر کیلو ۷۳۳۳ تومان در میادین شهرداری و ۸۸۰۵ تمان در سطح شهر فروخته شده که این رقم در سال گذشته به ازای هر کیلو ۴۸۸۸ تومان در میادین شهرداری و ۵۰۸۸ تومان در سطح شهر بوده است.

افزایش نرخ میوه‌های تازه

همچنین نرخ میوه های تازه هم در این مدت افزایش چشم گیری داشته است بطوریکه نرخ سیب گلاب در آخرین آمار بانک مرکزی، به ازای هر کیلو بین ۳۴۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۵۴۰۱ تومان در سطح شهر بوده است که در سال گذشته این رقم ۲۶۵۰ تا ۳۴۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۵۱۱۱ تومان در سطح شهر بوده است.

قیمت گلابی هم در میادین شهرداری هر کیلو ۶۰۰۰ تا ۶۴۰۰ تومان و در سطح شهر ۱۰۰۹۷ تومان بوده است که در سال گذشته در میادین با قیمت ۴۴۰۰ تومان تا ۴۷۰۰ تومان و در سطح شهر با نرخ ۸۵۷۴ تومان به فروش رفته است.

نرخ هلو هم در سال گذشته در میادین میوه شهرداری هر کیلو ۳۳۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان و در سطح شهر تهران ۶۲۴۳ تومان عرضه می شد که این رقم امسال به ۳۴۰۰ تا ۴۳۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۶۲۳۱ تومان در سطح شهر رسیده است.

همچنین امسال نرخ طالبی در میادین شهرداری تهران هر کیلو ۱۶۰۰ تومان و در سطح شهر با قیمت ۲۱۷۳ تومان عرضه شد که این نرخ در سال گذشته در میادین شهرداری ۱۰۵۰ تومان و در سطح شهر تهران ۱۵۷۸ تومان بوده است.

نرخ هندوانه هم امسال بین ۸۵۰ تا ۸۸۰ تومان در میادین شهرداری و ۱۱۰۷ تومان در سطح شهر بوده که در سال گذشته با ۳۵۰ تا ۴۵۰ در میادین و ۶۰۵ در سطح شهر تهران به فروش می‌رسید.

قیمت موز هم امسال با افزایش روبرو شد بطوریکه در سال گذشته نرخ این میوه درمیادین شهرداری ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان و در سطح شهر ۳۷۱۸ تومان بود و امسال هر کیلو ۴۷۰۰ تا ۴۹۸۰ تومان در میادین شهرداری و ۵۴۳۵ تومان در سطح شهر تهران به فروش رفته است.

افزایش نرخ گوشت گوسفند و مرغ

در این مدت نرخ گوشت گوسفندی هم افزایش یافته است. در هفته منتهی به ۶ شهریور سال ۹۴ قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در میادین شهرداری ۳۲۵۰۰ تا ۳۲۷۰۰ تومان و در سطح شهر ۳۴۱۳۸ تومان بوده است در حالیکه در هفته منتهی به ۵ شهریور سال ۹۵ این رقم به ۳۶۵۰۰ تا ۳۸۰۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۳۷۱۳۰ تومان در سطح شهر رسیده است.

همچنین قیمت گوشت مرغ در سال گذشته ۶۶۷۰ تا ۶۶۹۰ در میادین شهرداری و ۶۹۶۲ در سطح شهر بوده که امسال ۶۶۸۰ تا ۶۸۸۰ در میادین شهرداری و ۷۵۱۷ در سطح شهر تهران رسیده است.

افزایش نرخ قند و شکر

در هفته منتهی به ۵ شهریور امسال نرخ قند به ازای هر کیلو ۳۵۰۰ تا ۳۹۵۰ تومان در میادین شهرداری و ۴۲۳۱ تومان در سطح شهر تهران به فروش رسید در حالیکه سال گذشته این رقم ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان در میادین و ۲۸۵۴ تومان در سطح شهر تهران بوده است.

نرخ شکر هم در هفته منتهی به ۶ شهریور سال گذشته، ۲۶۰۰ تومان در میادین و ۲۶۶۸ تومان در سطح شهر اعلام شده بود که امسال این رقم به ۳۶۵۰ تا ۳۸۰۰ تومان در میادین و ۳۹۶۸ تومان در سطح شهر رسیده است.

افزایش نرخ چای خارجی

نرخ یک بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی در آخرین آمار امسال در میادین شهرداری  با ۱۸۵۰۰ تا ۱۹۰۰۰ تومان و سطح شهر تهران با قیمت ۱۸۹۲۵ تعیین شد در حالیکه سال گذشته این رقم ۱۶۰۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۱۶۴۵۶ تومان در سطح شهر تهران گزارش شده بود.

افزایش نرخ روغن نباتی

همچنین نرخ یک حلب ۵ کیلویی روغن نباتی جامد در سال گذشته ۲۱۵۰۰ تا ۲۲۵۰۰ تومان در میادین و ۲۲۰۱۳ تومان در سطح شهر تهران به فروش می‌رسید که امسال این رقم به ۲۱۵۰۰ تا ۲۴۵۲۵ در میادین و ۲۲۶۳۹ تومان در سطح شهر رسیده است.

نرخ یک لیتر روغن نباتی مایع هم در سال گذشته ۴۸۰۰ تا ۴۹۰۰ تومان در میادین و ۴۸۸۷ تومان در سطح شهر بود که امسال به ۴۶۵۰ تا ۵۳۰۰ در میادین و ۵۰۸۲ در سطح شهر رسیده است.

منبع : http://www.mehrnews.com/news/3757803

شناسهٔ خبر: ۳۷۵۷۸۰۳ –

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار