ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آب، برق و سوخت در صدر تورم:

0

جزئیات تورم مردادماه:

آب، برق و سوخت در صدر تورم.

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه گروه آب، برق و سوخت در مرداد ماه ۲۷.۹ درصد بوده است که از میان سایر گروه‌های خوراکی و غیرخوراکی و خدمات بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل در مردادماه سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه به نقطه مردادماه ۷.۴ درصد است که نسبت به تورم نقطه به نقطه ۶.۵ درصدی تیرماه افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه در مردادماه به ۸.۷ درصد رسیده است و نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به ۲۷۲.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزایش داشته و نرخ تورم ۱۲ ماه این گروه ۶.۸ درصد است.

شاخص گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزایش یافت و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به تیر سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

شاخص گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات در مردادماه سال جاری به رقم ۲۱۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش یافته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه این گروه ۹.۵ است که نسبت به نرخ تورم  ۹.۹ درصدی تیرماه کاهش یافته است.

داده های مرکز آمار نشان می‌دهد در میان اقلام خوراکی بیشترین تورم متعلق به گروه سبزیجات بود که تورم ۱۲.۸ درصدی را تجربه کرده است کمترین تورم نیز به گروه میوه و خشکبار تعلق دارد که تورم سالانه منفی ۲ درصدی را گذرانده است.

همچنین درمیان اقلام غیر خوراکی و خدمات بیشترین تورم سالانه متعلق به آب برق وسوخت است که تورم سالانه ۲۷.۹ درصدی را تجربه کرده است و کمترین تورم سالانه به گروه ارتباطات متعلق است که تورم ۱.۷ درصدی داشته است. همچنین تورم سالانه گروه بهداشت و درمان ۱۱.۶ درصد و تورم سالانه گروه آموزش ۱۵.۲ درصد بوده است.

منبع : http://www.isna.ir/news/95060100668

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار