ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

سرمایه بیمه عمر و حوادث بازنشستگان افزایش یافت:

0

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

سرمایه بیمه عمر و حوادث بازنشستگان افزایش یافت.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: به پیشنهاد وزارت رفاه، سرمایه بیمه عمر و حوادث بازنشستگان با مصوبه هیات وزیران افزایش یافت.

به نقل از ایلنا، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات بازنشستگان سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هرعلت و نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) در اثر حوادث را در سال اول به مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش داده است.

اسماعیل گرجی پور افزود: این مصوبه بند ۲ تصویب نامه مورخ ۱۸/۲/۸۵ و اصلاحیه بعدی آن موضوع بند یک تصمیم نامه مورخ ۸/۳/۸۹ را اصلاح کرده و ازتاریخ ۱/۱/۹۵ به مدت ۵ سال لازم الاجراست.

وی تاکید کرد: سرمایه بیمه برای هر نفردر مصوبه قبلی ۳۰ میلیون ریال بوده است که براساس این پیشنهاد به ۵۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. حق بیمه ماهانه به مبلغ ۳۰ هزارریال برای هر نفر بدون درنظرگرفتن سقف سنی در نظر گرفته می‌شود و برای سال ‌ای بعد سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم‌الشرکه دولت و ذیربط بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می‌یا‌بد.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد مطابق مصوبات ذکر شده برای نخستین بار پس از گذشت سال‌ها طبق مصوبه مذکور سرمایه بیمه عمر و حوادث این موضوع را در سطوح بالاتر صرفا با مشارکت اختیاری بازنشستگان مازاد برسقف ۵۰ میلیون ریال تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.

منبع : http://kanoone-ali.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.