ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چک‌های سفید امضا تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران:

0

عضو کمیسیون کارگری مجلس مطرح کرد

چک‌های سفید امضا تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران/ اخراج کارگران جریان عادی‌ به خود گرفته است.

عضو کمیسیون کارگری مجلس گفت: چک‌های سفید امضا معضل بزرگ جامعه کارگری بوده و آینده امنیت شغلی کارگران را تیره کرده است.

نادر قاضی‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان در حاشیه بررسی وضعیت صنایع در استان‌های تهران و سمنان اظهار داشت: بی‌نظمی‌های فراوانی در چهره استان تهران در بحث نوارهای صنعتی به چشم می‌خورد و صنعت باید تقویت شود.

عضو کمیسیون کارگری مجلس تصریح کرد: متأسفانه رکود باعث شده تا صنعت به کما برود و این مسأله گره‌های بسیاری در حوزه کارگری کشور ایجاد کرده است.

قاضی‌پور با تأکید بر اینکه کارگران نقش زیربنایی در گردش چرخه تولید دارند، اضافه کرد: متأسفانه رکود در سیمای اقتصاد کشور به‌ویژه صنعت باعث شده تا کارخانه‌ها و مراکز صنعتی برای احیای خود، تعدیل نیرو را در دستور کار قرار دهند.

عضو کمیسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه اخراج کارگران در جامعه جریان عادی‌ به خود گرفته است، تصریح کرد: کارفرماها با اقتدار کارگران خود را اخراج می‌کنند.

قاضی‌پور با بیان اینکه کارگران زیادی در سال‌های اخیر اخراج شده و شغل خود به دلیل عدم برخورداری از امنیت شغلی از دست داده‌اند، اضافه کرد: نبود امنیت شغلی به کارفرمایان قدرت داده تا هر زمان با احساس کوچک‌ترین لرزش، با اخراج نیروی انسانی دوام خود را رقم بزنند.

عضو کمیسیون کارگری مجلس با تأکید بر اینکه چک سفید امضا فضای امنیت شغلی کارگران را تیره کرده است، گفت: باید با اعمال سیاست‌های درست و با نظارت‌های دقیق، جلوی امضای چک سفید امضا را توسط کارگران گرفت.

قاضی‌پور با اشاره به اینکه امضای زیر چک امضا توسط کارگران در حقیقت امضا زیر نامه اخراج است، اظهار داشت: چک‌های سفید امضا هر لحظه به کارفرمایان این امکان را می‌دهد تا هر زمان که بخواهند کارگران خود را اخراج کنند یا تعدیل نیرو را عملیاتی سازند.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950427000740

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار